Voorpagina Voorwoord Gelre Ziekenhuizen Inwoners helpen inwoners door moeilijke periode Zozijn Jeugdhulp - Geld voor mensen met een laag inkomen Muzehof Hulpwijzer Zutphen Neocura GGNet Zutphen GGNet Hulp bij relatieproblemen en scheiden Bij de Bieb - Zozijn Op Pad
in de gemeente Zutphen

Beste inwoners van Zutphen en Warnsveld,

We zijn blij dat er weer een nieuwe Zorgkrant voor u klaarligt. Met veel informatie over de verschillende regelingen die er zijn om u, als het tegenzit, de weg te wijzen naar mogelijke oplossingen.

Voor veel inwoners is dit een lastige tijd. Bijna alles wordt duurder en de toekomst voelt soms onzeker. Wel hebben we gezien dat onze inwoners veel voor elkaar over hebben. Tijdens de winter waren er veel hartverwarmende en veel bezochte activiteiten, zoals de gratis maaltijden in buurtcentra. We konden kinderen helpen met kledingcheques en we hielpen bijvoorbeeld met maatregelen om energie te besparen in huis. U kunt in de krant ook lezen over de Zutphense Zetjes en de geweldige opbrengst daarvan.

Als gemeente zijn we druk om onze regelingen voor u voortdurend te verbeteren en onder de aandacht te brengen. Sommige dingen gaan goed. Zo zijn we een voorloper in het land als het gaat om de manier waarop we omgaan met jeugdhulp. Waar het kan zijn we er sneller bij zodat mentale problemen bij jongeren al vroeg worden aangepakt. Het kind staat hierbij centraal in plaats van de ‘labels’ en zo voorkomen we complexere problemen op latere leeftijd. Inmiddels heeft dit landelijke aandacht en andere gemeenten komen bij ons kijken hoe wij het doen.

Ook hebben we sinds kort een nieuwe aanpak rondom echtscheidingen met veel aandacht voor de effecten die een scheiding op kinderen kan hebben.

Tegelijkertijd kunnen wij niet alles zien en niet alles oplossen. Daarom is bijvoorbeeld deze Zorgkrant handig. Om u beter de weg te wijzen en om ideeën op te doen waar de gemeente kan ondersteunen. We hopen dat u deze krant ook onder de aandacht wilt brengen bij uw buren en vrienden. En dat u ons wilt blijven laten weten waar het anders kan en wat uw ideeën zijn. Want het doel is dat we er samen voor zorgen dat er niemand buiten de boot valt.

We wensen u veel leesplezier en een goede gezondheid!

Hartelijke groeten,

Eva Boswinkel
Wethouder Werk, Inkomen en Armoedebestrijding

Jasper Bloem
Wethouder Welzijn en Zorg

Wethouder Eva Boswinkel

Wethouder Jasper Bloem

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Zutphen.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: