Voorpagina Voorwoord Gelre Ziekenhuizen Inwoners helpen inwoners door moeilijke periode Zozijn Jeugdhulp - Geld voor mensen met een laag inkomen Muzehof Hulpwijzer Zutphen Neocura GGNet Zutphen GGNet Hulp bij relatieproblemen en scheiden Bij de Bieb - Zozijn Op Pad
in de gemeente Zutphen

Impact van Crisisfonds sterk vergroot door vele initiatieven

Inwoners helpen inwoners door moeilijke periode

‘Het is hartverwarmend om te zien dat er in korte tijd zo veel mooie en warme initiatieven zijn bedacht en uitgevoerd. Er is hard samengewerkt om de mensen te helpen die hulp hard nodig hebben. Daarmee zijn zoveel mensen direct gesteund met maaltijden, ontmoetingen en andere hulp.’ Aan het woord is Ruus Dijksterhuis, van Team Beleid Sociaal Domein van de gemeente Zutphen. ‘Hoe fijn is het dan om te zien dat die initiatieven nu niet stoppen. Dat vele daarvan worden voortgezet. Want hulp is en blijft heel hard nodig. Helaas wel.’

Eind 2022 stegen de kosten van energie en levensonderhoud enorm. Om acute financiële problemen voor inwoners te voorkomen, startte gemeente Zutphen het Crisisfonds. Een tijdelijke steunmaatregel van 5 miljoen, die liep van december ’22 tot eind mei ’23. Met twee doelen: het geven van individuele noodhulp en het versterken van sociale samenhang.

Versterken sociale samenhang

Dijksterhuis: ‘Meteen bij de start ontstonden ideeën en initiatieven bij inwoners van Zutphen, om mensen te helpen die het moeilijk hadden. Denk aan: verstrekken van gratis maaltijden vanuit buurthuis, kerk, moskee of wijkcentrum. Dat waren tegelijkertijd ontmoetingsmomenten.

Er waren maar liefst 25 initiatiefnemers en ruim 40 punten waar maaltijden verstrekt werden. Er ontstonden nieuwe en nauwe samenwerkingen. Overweldigend. Duizenden maaltijden zijn verstrekt, vele inwoners geholpen. Heel fijn om te zien dat er zoveel solidariteit is binnen onze gemeente.’

Eén van die nieuwe samenwerkingen ontstond tussen Cornerstone, een christelijke organisatie die zich richt op kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen, en Schulphulpmaatje, ZutphenEnergie en Werkmakers. Cornerstone: ‘Wij gebruiken de maaltijd als toegangspoort tot bredere hulp door andere organisaties er direct bij te betrekken. Zo bereiken we de mensen en kunnen ze direct hulp op maat krijgen.’

Vaak beroep op noodhulp

Gebiedsmanager van gemeente Zutphen, Rian Bolder: ‘Daarnaast hadden we individuele noodhulp. Waarbij we kledingpassen, dierenvoedselpakketten en energiebonnen uitgaven en de voedselbank ondersteunden. Met deze noodhulp hebben we ook veel inwoners bereikt.’

Bolder: ‘Dankzij inwoners en organisaties is het Crisisfonds geslaagd. Als gemeente alleen was dit ons niet gelukt! Dat is écht te danken aan de tomeloze inzet en grote inbreng van onze inwoners en vele organisaties.’

Zutphense Zetjes geven velen een stevig duwtje in de rug

Ruim 10.000 Bonnen van Waarde van € 12,50 zijn ingeleverd waarmee 71 projecten financieel gesteund zijn. In totaal dus voor een bedrag van ruim € 125.000. De actie Zutphense Zetjes, waarvan de bonnenactie deel uitmaakte, is een groot succes geworden.

Wethouder Eva Boswinkel: ‘Voor en door inwoners dus. We doen het echt samen met elkaar hier. Er hebben zich ook nieuwe vrijwilligers gemeld bij een aantal projecten. Precies wat er nodig is om Zutphen en Warnsveld fijn te houden.’

Onderdeel van Crisisfonds

Zutphense Zetjes en de Bonnen van Waarde zijn een initiatief van gemeente Zutphen, Mede in Zutphen en diverse maatschappelijke organisaties. Zutphense Zetjes is onderdeel van het tijdelijke Crisisfonds. De bonnen konden in april en mei worden ingeleverd. Elk gezin ontving één bon om aan een project te geven.

Echt verschil

De Bonnen van Waarde maken écht verschil. Het Dagelijks Bestaan kan bijvoorbeeld doorgaan met wekelijks soep maken en rondbrengen, een aantal voetbalclubs kan meer voor hun wijk doen en ouderen en gezinnen met minder te besteden kunnen een week op vakantie.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: