Voorpagina Voorwoord Gelre Ziekenhuizen Inwoners helpen inwoners door moeilijke periode Zozijn Jeugdhulp - Geld voor mensen met een laag inkomen Muzehof Hulpwijzer Zutphen Neocura GGNet Zutphen GGNet Hulp bij relatieproblemen en scheiden Bij de Bieb - Zozijn Op Pad

Neocura Zutphen, de nieuw bijzonder wonen locatie in Zutphen! Sinds 1 juni jongstleden is de nieuwe locatie van Neocura Bijzonder Wonen geopend, aan het Hagepoortplein 5 te Zutphen.

Neocura Bijzonder Wonen streeft naar een unieke en bijzondere woonsetting met passende zorgverlening op maat. Wij vinden het belangrijk om individuele mogelijkheden van onze cliënten te zien en te erkennen, zonder daarbij de uitdaging(en) van hun beperking uit het oog te verliezen. Iedereen behoort een kans te krijgen zich te ontplooien en het liefst zoveel als mogelijk binnen de huidige samenleving. Neocura Bijzonder Wonen bestaat al ruim vijf jaar in Arnhem als erkende en gecertificeerde zorgaanbieder en heeft dus nu haar deuren ook geopend in Zutphen. 

Neocura Zutphen streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg voor haar bewoners. In Zutphen bieden we zorg en begeleiding aan volwassenen (vanaf ongeveer 45 jaar) met psychiatrische problematiek (GGZ), waarbij ook somatische zorgvragen spelen. Indien nodig kunnen we dan ook gericht ondersteuning bieden in de persoonlijke verzorging in de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en/of verpleging.

Neocura Zutphen heeft sinds juni 2023 een contract met het zorgkantoor Zilveren Kruis, waardoor bewoners dus ook gecontracteerde zorg kunnen ontvangen die (grotendeels) vergoed wordt. 

Neocura Zutphen heeft nog een paar plekken beschikbaar om nieuwe bewoners te verwelkomen. 

Voor meer informatie, contact of interesse, kijk op de website: www.neocura.nl