Voorpagina Voorwoord Het Wetshuys Advocatenkantoor Taalhuis - Meedoen Platform - Vitaal Ouder Worden Apetito Wacht niet tot het te laat is STEVIG Venray Beweegt Gemeente Venray & Venray Beweegt Financiële regelingen - Hulp bij geldzorgen Alpha Bewind ZwartOpWit Notariaat - Rondom Podotherapeuten ZwartOpWit Notariaat Rondom Lopen Groep Synthese: Buurtbemiddeling, Relaties en Echtscheidingen Synthese Venray De Zorggroep - De Rooyse Wissel De Zorggroep De Rooyse Wissel Wonen Limburg - Match voor vrijwilligers Wonen Limburg Ondernemen met mensen NLW Groep
Informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Iedereen doet mee!

De ambitie van de gemeente Venray is dat iedere inwoner op basis van de eigen mogelijkheden meedoet in onze samenleving. Door je naaste te helpen of als vrijwilliger een bijdrage te leveren blijven we oog hebben voor elkaar en telt iedereen mee. Voor inwoners die om wat voor reden dan ook niet op eigen kracht of met hulp van de omgeving kunnen meedoen, is er altijd hulp. Denk aan begeleiding, een uitkering, ondersteuning in het huishouden of een taalmaatje. Hiermee voorkomen we dat er iemand tussen wal en schip raakt. De hulp is zoveel mogelijk tijdelijk. Op pagina 10 en 11 van deze krant ziet u in één oogopslag welke ondersteuning er voor u is als meedoen vanwege een laag inkomen lastig wordt.

Geldzorgen: vraag op tijd hulp

Soms beland je in zwaarder weer. Je merkt dat je financieel niet meer rondkomt. In deze krant leest u het verhaal van Magda die door een ongelukkige samenloop in de schulden terechtkwam en zo moedig is om haar verhaal met ons te delen. Dankzij hulp van onze consulent Schulddienstverlening heeft ze weer perspectief. Op tijd hulp vragen is van groot belang. Hoe eerder je hulp vraagt des te beter we kunnen helpen. Ook al heb je (nog) geen schulden. We werken samen aan het voorkomen en oplossen van schulden.

Sport en bewegen

Bewegen is een belangrijk thema binnen Venray. Het houdt je fit en vitaal en dat is goed voor ons lijf en hoofd. Venray is onlangs gaststad geweest van de NOC*NSF Nationale Sportweek. Ik hoop dat dit iedereen heeft geïnspireerd om te gaan bewegen. Gelukkig kan er met een kleine beurs ook volop worden gesport.

Kijk daarvoor eens op de website van ‘Venray beweegt’. Op het Meedoen platform kan jong en oud zich inschrijven voor een proefles bij een van de sport- en beweegactiviteiten.

Ik wens u veel leesplezier.

Gemeente Venray
Martin Leenders
Wethouder Sociaal Domein

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Venray.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Oktober 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: