Voorpagina Voorwoord Het Wetshuys Advocatenkantoor Taalhuis - Meedoen Platform - Vitaal Ouder Worden Apetito Wacht niet tot het te laat is STEVIG Venray Beweegt Gemeente Venray & Venray Beweegt Financiële regelingen - Hulp bij geldzorgen Alpha Bewind ZwartOpWit Notariaat - Rondom Podotherapeuten ZwartOpWit Notariaat Rondom Lopen Groep Synthese: Buurtbemiddeling, Relaties en Echtscheidingen Synthese Venray De Zorggroep - De Rooyse Wissel De Zorggroep De Rooyse Wissel Wonen Limburg - Match voor vrijwilligers Wonen Limburg Ondernemen met mensen NLW Groep
Informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Gezamenlijk streven naar een fitter, vitaler en gezonder Venray

De gemeente Venray heeft een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. Venray Beweegt denkt mee in de ontwikkeling van beweegvriendelijke en uitnodigende inrichting van de openbare ruimte. Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn. Zo worden de inwoners van Venray geprikkeld om gezonde keuzes te maken. De omgeving nodigt uit, faciliteert en inspireert om inwoners meer te laten bewegen en om te werken aan een gezonde(re) leefstijl.

Venray Beweegt bestaat uit een team van sportieve, enthousiaste, creatieve verbinders. We staan met meer dan honderd partners uit de domeinen sport, gezondheid, zorg, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven, verenigingen en overheid in verbinding. Gezamenlijk streven we naar een fitter, vitaler en gezonder Venray. Daarmee versterken we ook het Leefstijlakkoord Venray waarbij we met partners uit ons netwerk uitvoering geven aan diverse projecten.

Onze speerpunten zijn:

  • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van sport, bewegen en gezondheid;
  • De inwoners van de gemeente Venray stimuleren en aanjagen van het aannemen van een gezonde leefstijl, met extra aandacht voor kwetsbare inwoners;
  • De omgeving inspireren en adviseren om een gezonde leefomgeving te bevorderen: sportverenigingen, commerciële aanbieders, openbare ruimte en maatschappelijke partners;
  • De gezonde keuze de makkelijkste maken.

We hebben hierbij aandacht voor Stimuleren (0 - 4 jaar), Kennismaken (4 – 13 jaar), Ontwikkelen (13 – 25 jaar), Meedoen voor iedereen en Gezonde leefomgeving.

Op onze website is ook een gezonde kaart te vinden én kun je onze smoothiefiets gratis huren. Kijk voor meer informatie op onze website: www.venraybeweegt.nl.

Stevig Staan

De regio Noord-Limburg kent een grote vergrijzing. De populatie 70-plussers bestaat uit 40.000 inwoners. Het aantal valincidenten met opname als gevolg is groot en twee tot drie keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. Naar verwachting stijgt het aantal valincidenten de komende jaren met 40%. Dit zorgt voor veel zorgvragen die met valpreventie voorkomen hadden kunnen worden!

Voor de ouderen heeft een val vaak grote gevolgen. Voor hun zelfredzaamheid, thuis kunnen wonen en kwaliteit van leven. En dat terwijl valongevallen vaak zijn te voorkomen. De meeste Nederlanders willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Gewoon de dagelijkse dingen blijven doen, zoals de boodschappen of een bezoekje aan familie of vrienden. Eigen regie en zelfredzaamheid staan daarbij voorop.

70-plussers in Noord-Limburg kunnen gratis deelnemen aan het programma ‘Stevig Staan’ door naar een vitaliteitsbijeenkomst te komen. 70-plussers met een hoog valrisico krijgen een screening, waarin de risicofactoren voor vallen in kaart gebracht worden met een fysiotherapeut of
beweegcoach. Deze screening is opgesteld door VeiligheidNL en een RIVM erkende interventie.

Vervolgens volgen de 70-plussers met matig en hoog valrisico de beweegcursus ‘Vallen Verleden Tijd’ of ‘In Balans’. Beide cursussen zijn bewezen effectief in het voorkomen van vallen. Na de cursussen vindt een effectmeting plaats, waarbij de deelnemer vier keer wordt nagebeld om te vragen of het aantal vallen is afgenomen ten opzichte van het aantal vallen vóór de beweegcursus.

Wil je graag meer informatie over ‘Stevig Staan’, of weten waar en wanneer vitaliteitsbijeenkomsten worden georganiseerd? Kijk dan op www.venraybeweegt.nl/stevig-staan.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: