Voorpagina Voorwoord Apetito Schiedam De bibliotheek helpt je op weg De Bibliotheek Schiedam Stoed en Seniorenwelzijn - ROGplus Seniorenwelzijn ROGplus Eenzaamheid onder jongeren Stroomopwaarts Argos Zorggroep Argos Schiedam Maassluis Schiedam, samen sterker De Drie Notenboomen Stichting Aanzet - Minters Stichting Aanzet Minters Woonplus Woonplus Schiedam Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond CJG Rijnmond Week van het geluk Welkom bij DOCK
informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

In de thuishaven van Schiedam is iedereen welkom De bibliotheek helpt je op weg

De meeste mensen weten dat je bij de bibliotheek boeken kunt lenen en lezen. Wat veel mensen niet weten is dat je er voor nog veel meer zaken terecht kan. Zo kun je bij de bibliotheek bijvoorbeeld cursussen volgen. Ook is er een Digitaal Spreekuur waar je met al je vragen over computers, smartphones, laptops, tablets en e-readers terecht kan. De bibliotheek biedt werk- en studieplekken aan en je kunt van de WIFI en printfaciliteit gebruik maken. Voor wie op zoek is naar ontspanning en inspiratie, organiseert de bibliotheek lezingen, voorstellingen, concerten en exposities.

De Bibliotheek Schiedam heeft 5 vestigingen in de wijk, waaronder één speciale jeugdbibliotheek. In hoofdvestiging de Korenbeurs is de dienstverlening het meest uitgebreid. Daar is een café, een goed voorziene leestafel met gratis te lezen kranten en tijdschriften, een DigiTaalhuis en een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). En je hoeft niet eens lid te zijn om ervan gebruik te maken!

DigiTaalhuis

Niet iedereen kan goed de weg vinden in de digitale wereld. En ook niet iedereen spreekt en schrijft goed Nederlands. Het DigiTaalhuis van de Bibliotheek Schiedam biedt daarvoor oplossingen. Zo organiseert het DigiTaalhuis cursussen om beter te leren omgaan met computers en internet. Deze cursussen worden in kleine groepen aangeboden en zijn zeer praktijkgericht. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe je moet e-mailen, wat ‘cookies’ zijn en hoe je het beste met je wachtwoorden om kunt gaan.

Ook cursussen over tablets, e-readers en andere digitale toepassingen biedt de bibliotheek regelmatig aan. Voor mensen die de taal willen leren, organiseert het DigiTaalhuis leesclubs en taalcafés. En we bieden één-op-één-oplossingen door mensen te koppelen aan taalcoaches. Ook verwijst het DigiTaalhuis door naar officiële aanbieders van taallessen.

Informatiepunt Digitale Overheid

Wie informatie en hulp zoekt bij het omgaan met de (digitale) overheid, kan terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Korenbeurs. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over hoe je websites van de overheid kunt gebruiken. Of wat kun je doen als je moeite hebt om bijvoorbeeld een DigiD aan te vragen of een boete online te betalen? Bibliotheekmedewerkers helpen met het vinden van informatie en verwijzen door naar de juiste instanties.

Jeugd gratis lid!

Op de meeste Schiedamse basisscholen en enkele middelbare scholen komen de leerlingen in aanraking met boeken en lezen via de Bibliotheek op School. Onderwijsspecialisten van de Bibliotheek Schiedam helpen via dit programma kinderen én onderwijzers bij taal en lezen. Hebben ze lol in het lezen, dan vergroten kinderen snel hun woordenschat én kennis. Dat is een goede basis voor later. Voor de jeugd tot 18 jaar is een abonnement voor de bibliotheek helemaal GRATIS; wist je dat?!

Kortom: lees, leer, ontmoet, vraag en ontdek bij de bibliotheek. Er is er altijd één bij jou in de buurt. Bekijk de website www.debibliotheekschiedam.nl. Bellen voor informatie kan ook: 010 – 714 63 00.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: