Voorpagina Voorwoord Apetito Schiedam De bibliotheek helpt je op weg De Bibliotheek Schiedam Stoed en Seniorenwelzijn - ROGplus Seniorenwelzijn ROGplus Eenzaamheid onder jongeren Stroomopwaarts Argos Zorggroep Argos Schiedam Maassluis Schiedam, samen sterker De Drie Notenboomen Stichting Aanzet - Minters Stichting Aanzet Minters Woonplus Woonplus Schiedam Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond CJG Rijnmond Week van het geluk Welkom bij DOCK
informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Beste inwoners,

Als wethouder van Jeugdbeleid, geloof ik sterk in het potentieel van onze jeugd. Zij zijn de toekomst van onze stad, en het is onze plicht om een omgeving te creëren waarin ze kunnen groeien en bloeien.

Het leven is een dynamisch proces vol onvoorspelbaarheid. En hoewel we ons allemaal graag op eigen kracht staande houden, kan het zijn dat we op bepaalde momenten in ons leven hulp nodig hebben. Dit is ook het geval voor onze kinderen en jongeren. Ze hebben soms te maken met moeilijkheden op school, thuis of in hun sociale omgeving.

In Schiedam staan er altijd mensen klaar om te helpen, van vrijwilligers tot professionele hulpverleners. En dit is waar onze WOT’s in beeld komen. Deze teams zijn uitgerust met professionals die in staat zijn om waardevolle hulp en begeleiding te bieden op verschillende levensgebieden.

In het WOT zien we dat ieder kind uniek is, en we streven ernaar om de juiste hulp te bieden die aansluit bij de individuele behoeften van elk kind. Van het geven van advies tot het in contact brengen met mentoren, psychologen of therapeuten; het WOT is er om u te helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw kind.

Wethouder Doğukan Ergin. Jeugdbeleid, Schiedam

Laten we het samen doen

“Schiedam, samen sterker.” Deze woorden belichamen een belangrijke waarde die we in onze stad koesteren. Als wethouder van Zorg en Welzijn, wil ik benadrukken dat niemand van ons geheel onafhankelijk is, ondanks onze wens om autonoom te zijn. Het leven brengt onvermijdelijk uitdagingen met zich mee, en soms hebben we hulp nodig. 

In Schiedam, een stad waar we elkaar helpen, zijn er veel mensen die bereid zijn om bij te springen wanneer dat nodig is. Vrijwilligers en professionele hulpverleners vormen een stevige ondersteuning voor onze gemeenschap. Zoals Wethouder Ergin al aangaf; onze WijkOndersteuningsTeams (WOT’s) zijn er voor u, gewapend met expertise op diverse gebieden, van financiële stabiliteit tot geestelijke gezondheidszorg. 

Laten we het samen doen. Laten we Schiedam samen sterker maken.

Wethouder Petra Zwang. Zorg en Welzijn, Schiedam

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Schiedam.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: