Voorblad Voorwoord Optisport Samen doen we zoveel meer Stimenz Wanneer je het zelf niet geregeld krijgt 's Heeren Loo Mantelzorg; er schuilt zoveel meer in het woord Renkum Doet; voor een leefbare wijk Bibliotheek - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Vilente - Vluchtelingenwerk Vilente Rijn IJssel - Riva Kids Rijn IJssel
in de gemeente Renkum

Wanneer je het zelf niet geregeld krijgt

In de gemeente Renkum zijn er verschillende mogelijkheden om geholpen te worden bij kleine klussen; klusjes die je zelf niet meer geregeld krijgt. Dat kan gaan om hulp bij tuinonderhoud tot hulp bij vervoer. Of wat ruimer zoals hulp bij je administratie.

Wanneer je onvoldoende middelen hebt om een commerciële aanbieder in te huren, kun je in de gemeente Renkum bij verschillende diensten terecht. Dit zijn vrijwilligersorganisaties en organisaties die activerend werktrajecten aanbieden. Het volgende overzicht is niet volledig en noemt slechts enkele prominente aanbieders.

Rechtswinkel Renkum

Ondanks dat de titel anders doet vermoeden kun je bij Rechtswinkel Renkum met vele vragen terecht. Zij beantwoorden vragen over recht en regels en bieden hulp bij administratie wanneer je er zelf geen weg meer in vindt. Ze ondersteunen bij alle vragen rondom belastingen en toeslagen.

Wil je vrijblijvend kennismaken? Er is driemaal per week spreekuur in de eigen (rechts)winkel aan de Dorpsstraat 74 te Renkum. Op dinsdag en donderdag, van 10.00 – 11.00 uur; en op woensdag van 14.00 – 15.00 uur.

Meer informatie?

(06) 36 01 44 81
[email protected]

Klussendienst

De vraag naar hand-en-spandiensten rondom huis blijkt te groeien. Denk hierbij aan het bijhouden en opruimen van de tuin, het ophangen van een schilderij of het tillen van zware meubels. Renkum voor Elkaar heeft een vaste groep vrijwilligers die taken kan oppakken en de ‘Hulpdienst Voor Elkaar’ biedt al jaren haar diensten aan. Helaas is dit aanbod lang niet altijd passend, omdat de verzoeken steeds lastiger worden voor de vrijwilligers. In de komende maanden wordt het accent van de hulpdienst gelegd op energiebesparende maatregelen.

Vanaf half januari kun jij jouw klusvragen, waarvoor een andere (hulp)dienst geen mogelijkheden biedt, melden bij de het BuurtKlusBedrijf Renkum. In overleg wordt de klus besproken en bekeken wat er door wie gedaan kan worden.

Meer informatie?

(088) 78 46 369
[email protected]

Hulpdienst Voor Elkaar

Vrijwilligers van Hulpdienst Voor Elkaar verlenen hulp aan inwoners van de gemeente Renkum, die daarom vragen en geen andere mogelijkheden hebben. Dit zijn vooral kortdurende klusjes zoals hand-en-spandiensten, vervoer en begeleiding (arts, ziekenhuis, polikliniek), klusjes in en om het huis en tuin, (samen) boodschappen doen, bezoek aan huis, samen wandelen / rolstoel rijden, samen uit winkelen / op stap, samen lezen / spelletjes doen, omgaan met apparaten of computerhulp.

Hulpdienst Voor Elkaar stimuleert de inzet van buren en familie en verwijst zo nodig naar andere hulporganisaties of beroepsmatige hulp.

De telefooncirkel

De telefooncirkel (TC) is een initiatief om zelfstandig wonende ouderen een steuntje in de rug te geven als het zelfstandig wonen wat moeilijker wordt. Ook voor de familie is het een veilig gevoel als er op werkdagen in het begin van de ochtend even gebeld wordt. Om te vragen of hij of zij goed is opgestaan en alles in orde is. Bij geen gehoor wordt contact opgenomen met de, door de deelnemer opgegeven, contactpersoon.

Meer informatie?

(06) 15 58 73 36
[email protected]


Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: