Voorblad Voorwoord Optisport Samen doen we zoveel meer Stimenz Wanneer je het zelf niet geregeld krijgt 's Heeren Loo Mantelzorg; er schuilt zoveel meer in het woord Renkum Doet; voor een leefbare wijk Bibliotheek - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Vilente - Vluchtelingenwerk Vilente Rijn IJssel - Riva Kids Rijn IJssel
in de gemeente Renkum

Beste inwoners van Renkum

Voor je ligt de Informatiekrant Zorg & Ondersteuning in de gemeente Renkum. In de gemeente Renkum kun je op verschillende levensgebieden ondersteuning krijgen. Hoe en waar lees je in deze Informatiekrant.

Sociaal in verbinding

Een brede netwerkorganisatie die zich inzet voor het sociaal welbevinden van inwoners in de gemeente Renkum, is Renkum voor Elkaar. Samen met partners en inwoners bieden ze verschillende vormen van ondersteuning. Hierbij wordt de inzet en ondersteuning van buren, familie en lokale partners gestimuleerd.

Meedoen

Dat meedoen belangrijk is voor welzijn blijkt uit het verhaal van Alexander. Na een moeilijke periode lukte het hem, met behulp van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, om op eigen benen te staan, werk te vinden en vriendschappen te sluiten. Ook in de bibliotheek kun je geholpen worden met bijvoorbeeld dingen regelen via de computer.

Je kunt dan terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Verder lees je het verhaal van Tine. Zij werkt als wijkverpleegkundige bij Vilente. Ze vertelt met passie over hoe ze mensgerichte zorg toepast in haar werk.

Neem gerust contact op met de organisaties in deze informatiekrant en ontdek wat je voor elkaar kunt betekenen!

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Renkum voor Elkaar.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: