Voorblad Voorwoord Optisport Samen doen we zoveel meer Stimenz Wanneer je het zelf niet geregeld krijgt 's Heeren Loo Mantelzorg; er schuilt zoveel meer in het woord Renkum Doet; voor een leefbare wijk Bibliotheek - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Vilente - Vluchtelingenwerk Vilente Rijn IJssel - Riva Kids Rijn IJssel
in de gemeente Renkum

Mantelzorg; er schuilt zoveel meer in het woord

Wat is de relatie tussen jou en degene die zorg nodig heeft? En hoe belastend ervaar je die zorg? Over het algemeen kan je stellen dat je mantelzorger bent wanneer je zorg verleent die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijk hulp’. Hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders en kinderen. Mantelzorgers zijn van alle leeftijden. En iedereen kan ermee te maken krijgen. Je zorgt bijvoorbeeld voor je zusje met een beperking, je vader met dementie, je kind met een verslaving of misschien een buur met een depressie. Ben jij een mantelzorger of ken jij een mantelzorger? Lees gerust verder.

Mantelzorgondersteuning

Renkum voor Elkaar biedt met mantelzorgondersteuning kosteloos en onafhankelijke informatie, advies en begeleiding aan alle mantelzorgers uit de gemeente Renkum.
Waarvoor je bij onze mantelzorgondersteuners terecht kunt:

 • Informatie
  over ziekte/beperking, aanbod zorg en welzijn en regelingen
 • Advies en begeleiding
  mantelzorgtaken, netwerkversterking, combineren werk en mantelzorg
 • Emotionele steun
  luisterend oor, lotgenotencontact
 • Educatie
  voorlichting en cursussen
 • Praktische hulp
  aanvragen zorg, hulpmiddelen, woning-
  aanpassingen
 • Respijtzorg en andere ontspannende activiteiten
  vrije tijd voor en met de mantelzorger door organiseren van respijtzorg
 • Financiële regelingen
  tegemoetkomingen zoals vergoedingen en mantelzorgwaardering
 • Materiële hulp
  hulpmiddelen in huis of bij vervoer
 • Belangenbehartiging
  richting werkgevers, gemeente, organisaties

Zij bieden dicht bij huis een luisterend oor, denken mee in het vinden en behouden van de juiste balans. Zo nodig regelen zij inzet van andere organisaties. Uiteraard geven zij ook informatie over voorzieningen en regelingen. Onze mantelzorgondersteuners zijn op de hoogte van de bijeenkomsten die georganiseerd worden en zij kunnen professionals van informatie en advies voorzien.

Aanmelden?

Omdat juist de kleine beetjes al kunnen helpen, nodigen wij je uit je vandaag nog aan te melden bij onze mantelzorgondersteuners. Op deze manier blijf je geïnformeerd over nieuws, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden. Bovendien ontvang je een uitnodiging voor de mantelzorg waarderingsweek en de dag van de Mantelzorg.

Jonge mantelzorger onzichtbaar?

Wie als jongere opgroeit met een zieke ouder, broer, zus of met een zieke opa en oma komt met vele vragen te zitten. Dat betekent echter niet dat je als jongere zorgverantwoordelijkheid hoeft te hebben.

Jonge mantelzorgers die hulp nodig hebben, zijn die jongeren die zorgtaken en verantwoordelijkheden hebben die negatieve gevolgen hebben op hun ontwikkeling, of hen belemmeren om volledig kind te zijn.

Helaas zijn deze jongeren vaak onzichtbaar, omdat zij zichzelf niet zien als jonge mantelzorger. Ken of ben jij iemand die in dit beeld past? Geef dit dan door aan onze mantelzorg-
ondersteuners.

Laten we jonge mantelzorgers zichtbaar maken, zodat ze de hulp en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: