Voorpagina Voorwoord Maasdelta Groep Sport en beweging voor iedereen Stichting Aanzet Wie zorgt er straks voor u? - Sociale klusteam Gemeente Maassluis #Samenzijnwijmaassluis Klik Vrijwilligers Stichting Aanzet - Seniorenwelzijn Seniorenwelzijn Schiedam Jeugdfonds Sport & Cultuur Volwassenenfonds Sport & Cultuur Mevis Doorgroeien bij Argos Zorggroep Argos Maassluis Wat je moet weten over een burn-out Stroomopwaarts MVS Stroomopwaarts Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond CJG Rijnmond Maassluis Notariskantoor Jansen - Fief Notariskantoor Jansen ROGplus Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis - E-health Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis
informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Beste inwoners van Maassluis,

Voor je ligt de nieuwe uitgave van de informatiekrant Samen zijn wij Maassluis, boordevol mooie en inspirerende verhalen van onze inwoners. Zij vertellen onder meer over uitdagingen waar ze in het dagelijks leven tegenaan zijn gelopen en de hulp die ze daarbij hebben gekregen.

Als college vinden wij het heel belangrijk dat iedere Maassluizer de kans krijgt om mee te doen. Hulp krijgen, kan op verschillende manieren. Zoals steun aan inwoners die een fysieke of mentale beperking hebben. Of iemand die met je meedenkt over de gevolgen van ouder worden. Maar we willen ook inwoners steunen die een kleine portemonnee of geldzorgen hebben. Dit zijn vaak lastige onderwerpen om over te praten, maar toch hopen we dat we dit meer met elkaar gaan doen. Iedereen kan in een situatie terechtkomen waar je niet om hebt gevraagd. En juist dan is het fijn als er hulp is. Door er open over te zijn en met elkaar te blijven praten, kun je net dat steuntje in de rug krijgen. Van familie, vrienden, je omgeving, maar ook van de gemeente.

Het college van Burgemeester en Wethouders. Met van links naar rechts: Patrick Verstoep, Sjef Evers, Gregor Rensen, Denise Mulder-Solleveld, Corine Bronsveld-Snoep en Sjoerd Kuiper.

© Roel Dijkstra Fotografie

In Maassluis zijn er namelijk verschillende regelingen waar je gebruik van kunt maken. Zo krijgt iedereen de kans om mee te doen. Zoals de kinderen van Najima en Rehana die dankzij verschillende kindregelingen toch op zwemles en voetbal kunnen (pagina 12). Of Ruud die vertelt waarom hij zich inzet voor de Sociale klusdienst die kosteloos kleine klusjes doet bij Maassluizers die dit, om welke reden dan ook, zelf niet kunnen (pagina 7).

Met deze en andere persoonlijke verhalen brengen we een aantal regelingen onder de aandacht.

We hopen dat de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben, hier meer gebruik van gaan maken. Wij wensen je veel leesplezier.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Maassluis.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Augustus 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: