Voorpagina Voorwoord Stichting Esdégé-Reigersdaal Wie is 1.Hoorn? Financiële regelingen bij laag inkomen Hulp bij rondkomen Bibliotheek Hoorn - Stichting Esdégé-Reigersdaal Opvoeden en opgroeien Stichting Netwerk Hoorn Omring - Vrijwilligerspunt Westfriesland Omring
in de gemeente Hoorn

Wie is 1.Hoorn?

U kunt bij 1.Hoorn terecht als u een zorg of probleem heeft die u niet binnen uw eigen netwerk kunt oplossen. Voor zorg en ondersteuning bij bijvoorbeeld opvoeden, langer thuis blijven wonen of bij geldzorgen.

Samen gaan we ervoor

We willen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig mee kan blijven doen in de samenleving. Ook als er hulp nodig is, is het fijn om zelf de regie te houden. We stimuleren om eerst de eigen vertrouwde omgeving om hulp te vragen. Lukt dat niet, dan hebben we nauwe contacten met diverse welzijnsorganisaties en maatschappelijke instellingen die met vrijwilligers veel voor anderen kunnen betekenen. Onze sociaal werkers gaan samen met de inwoner op zoek naar een passende oplossing. Of dit nu een creatieve of sportieve activiteit, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk is, of dat het meer een oplossing voor professionele zorg en ondersteuning is. Daarvoor werken we nauw samen met de huisartsen en zorgorganisaties.

Contact met 1.Hoorn

Wilt u iemand van 1.Hoorn persoonlijk spreken? Een vraag stellen of uw zorgen over iemand anders delen? Mail [email protected], bel 0229-252 200 of kom langs tijdens een van de inloopspreekuren (kijk voor actuele tijden en locaties op www.hoorn.nl/spreekuren).


Langer zelfstandig wonen (via Wmo)

Zo lang en zo zelfstandig mogelijk meedoen aan de samenleving. Soms is daar ondersteuning voor nodig. Het liefst binnen uw eigen netwerk. Heeft u hulp, ondersteuning of advies nodig? Dan kunnen uw vrienden, familieleden, collega’s of buren u misschien wel helpen. Er zijn ook veel vrijwilligers en organisaties in Hoorn en omgeving. Daar kunt u bijvoorbeeld terecht voor huishoudelijke hulp, klusjes in huis, vervoer en gezellige activiteiten.

Wat kan de Gemeente Hoorn/ 1.Hoorn doen?

Komt u er met de hulp van uw eigen omgeving en de hulporganisaties niet uit met een probleem? Dan kunt u terecht bij 1.Hoorn. De medewerkers denken met u mee over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning; dichtbij als het kan en met professionele hulp als het nodig is. 1.Hoorn biedt een aantal ondersteunende middelen en diensten voor mensen die ouder dan 18 jaar zijn. Dat doen we vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijk Ondersteuning):

  • Hulp bij het huishouden
  • Woningaanpassing
  • Vervoersvoorziening
  • Klussen in en rondom het huis
  • Begeleiding en dagbesteding

Intensievere ondersteuning

Soms is er meer ondersteuning nodig dan wij vanuit de gemeente bieden. In Nederland is de zorg, waar u mee te maken kunt krijgen, vanuit 3 wetten geregeld. Verpleging en verzorging thuis, zoals wijkverpleging vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U vraagt dit aan via uw zorgverzekeraar of huisarts. Mocht het zo zijn dat er blijvende, intensieve hulp nodig is en u wellicht niet meer in uw eigen huis kunt wonen, dan wordt de hulp geregeld vanuit de Wlz. Dit is de Wet Langdurige Zorg en loopt via het zorgkantoor. De hulp vanuit de Wlz is bedoeld voor inwoners die de rest van hun leven, de hele dag hulp of toezicht nodig hebben. Vaak wonen deze inwoners niet meer thuis, maar in een verpleeghuis of instelling.

Van Wmo naar Wlz

Het kan zijn dat u hulp ontvangt vanuit de gemeente/Wmo maar dat uw situatie verandert. U heeft bijvoorbeeld andere hulp of meer hulp nodig dan eerst. Soms betekent dit dat u voortaan hulp vanuit de langdurige zorg nodig hebt. De gemeente (1.Hoorn) regelt uw hulp dan niet meer. Het zorgkantoor regelt namelijk de hulp vanuit de Langdurige zorg (Wlz).

Wmo: Gemeente Hoorn/1.Hoorn (www.hoorn.nl)
Zvw: via zorgverzekering
Wlz: via CIZ (www.ciz.nl)

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: