Voorpagina Voorwoord Stichting Esdégé-Reigersdaal Wie is 1.Hoorn? Financiële regelingen bij laag inkomen Hulp bij rondkomen Bibliotheek Hoorn - Stichting Esdégé-Reigersdaal Opvoeden en opgroeien Stichting Netwerk Hoorn Omring - Vrijwilligerspunt Westfriesland Omring
in de gemeente Hoorn

Voorwoord

Voor u ligt de Zorgkrant van de gemeente Hoorn. Hierin leest u hoe de gemeente u kan helpen als u zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat doen we onder de naam 1.Hoorn. U vindt onze medewerkers tijdelijk in het Rabobank gebouw tegenover het Stadhuis (tijdens de verbouwing van het stadhuis), in de wijkcentra én andere locaties bij u in de buurt.

Iedereen mag meedoen

Marjon van der Ven en Karin Hakhoff zijn de twee wethouders die zich met gezondheid, zorg en ondersteuning bezig houden binnen de gemeente Hoorn. ‘Ik ben sinds juni 2022 wethouder en ik zie een mooie uitdaging binnen Hoorn’, vertelt Karin. ‘We willen namelijk dat iedereen mee kan doen. En dat kan altijd beter. De meeste mensen regelen veel zelf in het dagelijks leven: school, opvoeding, het huishouden, werk, zorgen voor anderen, leuke dingen doen. Maar toch kan iemand soms een steuntje in de rug nodig hebben. Heeft u bijvoorbeeld vragen over hoe u zelfstandig kunt blijven wonen, met eventueel wat ondersteuning.

Heeft u geldzorgen of wilt u die juist voorkomen? Of kunt u door een lager inkomen niet meedoen aan activiteiten? Gelukkig hebben we dan binnen gemeente Hoorn de medewerkers van 1.Hoorn. Zij luisteren, denken mee en bekijken samen met u welke oplossingen er zijn. Zij kennen de regelingen en voorzieningen. En weten de weg naar vrijwilligers en professionele organisaties in Hoorn die u in uw situatie kunnen helpen.’

Marjon vult aan: ‘We doen dat lokaal in Hoorn, Blokker en Zwaag. Maar bijvoorbeeld in de jeugdzorg doen we dat ook regionaal voor heel West-Friesland. Uiteindelijk willen we dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig mee kan blijven doen in de samenleving. Want fit zijn en lekker in je vel zitten willen we allemaal wel. Omgaan met anderen, genieten van het leven, goede voeding, voldoende bewegen en prettig wonen; het speelt hier allemaal een rol bij. We moedigen mensen aan om zelf het beste uit het leven te halen, met of zonder hulp en ondersteuning. In deze krant vertellen we daar graag meer over.’

Wethouder Karin Hakhoff

Wethouder Marjon van der Ven

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Hoorn.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: