Voorpagina Voorwoord Stichting Esdégé-Reigersdaal Wie is 1.Hoorn? Financiële regelingen bij laag inkomen Hulp bij rondkomen Bibliotheek Hoorn - Stichting Esdégé-Reigersdaal Opvoeden en opgroeien Stichting Netwerk Hoorn Omring - Vrijwilligerspunt Westfriesland Omring

Wij zijn LOEK

Grip op je leven. Soms is daar ondersteuning voor nodig. LOEK Hoorn biedt die ondersteuning. Ambulant. Op het gebied van werken, wonen, vrijetijdsbesteding en opvoeding. Aan jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problemen zoals verslaving, psychiatrie of schulden. Ook bieden we ondersteuning binnen gezinnen.  

 Aan de slag 

LOEK staat voor Leef Ondersteuning Eigen Keuze. Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inrichting van je leven. De ondersteuners van LOEK gaan samen met jou aan de slag zodat je grip op je leven hebt en houdt. 

Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar een passende woon- of werkplek, zinvolle vrijetijdsbesteding of het opbouwen van een netwerk. De ondersteuners komen op vaste tijden bij jou thuis. We maken afspraken en rapporteren hoe het gaat. Je werkt aan doelen die haalbaar zijn. Met als resultaat stabiliteit in je leven met een fijn netwerk van mensen die iets betekenen voor jou. 

Gezinnen 

Heb je ondersteuning nodig bij de opvoeding van je kinderen? Ook dan kun je bij LOEK Hoorn terecht. Samen werken we aan opvoedvaardigheden en krijg je handvatten om een positief opvoedklimaat te realiseren. 

 


Aanmelden

Ondersteuning van LOEK Hoorn wordt gefinancierd vanuit een Wmo- of Wlz-indicatie, een persoonsgebonden budget, Beschermd Wonen Thuis of een jeugdarrangement.

Meer weten? 

0229 - 27 27 25 / [email protected]

www.esdege-reigersdaal.nl/locatie/loek-hoorn