Voorpagina Voorwoord De Schakels Begeleid Wonen en Ambulante Hulpverlening Maatschappelijk werk - Sociale Kaart Ede Regelingen voor lage inkomens - Geldzorgen? Wees er op tijd bij Schuldhulpmaatje Ede Eleos Malkander - Cultura Malkander Goed gevoed, of ondervoed? 's Heeren Loo Cultura Stadspoort - Buurthuizen Cultura Mantelzorgers - Langer thuis blijven wonen Vilente Maanderzand - Schuldhulpmaatje Het Maanderzand Vilente - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Eefke Thuishulp - Stimenz Eefke Thuishulp Opella - Eleos Opella
in de gemeente EDE

Vergeet de antislipsokken niet!

Uit onderzoek blijkt dat ‘zelf doen’ mensen gelukkig maakt. We kennen wel dat beeld van een peuter die per se zelf zijn regenlaarsjes wil aantrekken. Het geduld van vaders en moeders wordt op de proef gesteld. Maar onder geen beding wil het kindje geholpen worden. Een trots gezicht als het lukt.

Bij Opella, in de regio actief op het gebied van (ouderen)zorg, wijkverpleging en maatschappelijke dienstverlening, wordt ook veel aandacht besteed aan het zelf doen.

Marleen Oostra, wijkverpleegkundige, heeft een mooi voorbeeld uit de praktijk: “Een mevrouw van 94 jaar oud werd al heel wat jaar geholpen met haar ontbijt. Dat was ook een beetje een gewoonte geworden. Toen we samen weer eens opnieuw keken naar wat echt nodig was, tijdens een soort ‘doe het zelf’-gesprek, besloten we samen dat hulp bij het ontbijt niet meer nodig was. Mevrouw doet dit weer zelf.”

Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan

“Zorgmedewerkers lijken wel een beetje op die ongeduldige vaders en moeders. Het liefst helpen ze, verzorgen ze, dat is ons zorghart. Toch is het belangrijk dat we onze cliënten niet te veel uit handen nemen. Omdat, na de genomen moeite, iemand trots en tevreden is als hij het zelf voor elkaar krijgt.” De zorg kan speciale technologie inzetten, maar soms is een simpel hulpmiddel het enige wat nodig is. Marleen: “Juist eenvoudige hulpmiddelen vergeten we nog wel eens. Een meneer van 73 kon nog wel zelf douchen, maar was bang om te vallen en zijn nieuwe heup te beschadigen. Met antislipsokken voor onder de douche heeft hij weer grip en vertrouwen gekregen en werd de hulp bij het douchen afgebouwd.”

Kijk voor meer informatie op www.opella.nl.

CHRISTELIJK BEGELEID WONEN VOOR JONG EN OUD

Kun je door psychische problemen niet meer goed zelfstandig thuis wonen? Eleos helpt. In Ede hebben we drie locaties waar je onder begeleiding in woongroepen kunt wonen. Jong en oud kunnen hier terecht in een veilige, christelijke omgeving.

Fabiënne woont bij Eleos De Brug. Ze is 18 en zelfstandig wonen lukt nog niet. “Ik ben een impulsieve koper”, vertelt ze. “Dus qua financiën is het beter dat een woonbegeleider mij helpt. Ik stel ook veel dingen uit. Dan is het goed dat iemand vraagt ‘heb je het al gedaan?’” Medebewoner Marcel heeft een vorm van autisme. “Ik was gescheiden, maar woonde nog in hetzelfde huis. Het lukte niet om verder te gaan. Bij De Brug kreeg ik rust. Dankzij de begeleiding kan ik mijn leven weer oppakken. Om de week spreek ik mijn persoonlijke begeleider.”

AAN DE SLAG

Tegenover de Brug ligt Eleos Juventum, een beschermde woonvorm voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Eleos werkt vanuit het christelijk geloof. Begeleider Henri vertelt wat dit betekent. “Bij avondgesprekken blikken we terug op de dag. Dan lezen we een stukje uit de bijbel en we bidden samen. De band die de begeleiders en de jongeren met elkaar hebben is zeer belangrijk. Zonder relatie kan ik niet aangeven wat lastig is. Maar er wordt ook veel gelachen hoor!”

CHRISTEN ZIJN

Dat laatste geldt ook bij Eleos Siloam. De woonvorm heeft een reformatorische grondslag, maar er wonen mensen met verschillende geloofsovertuigingen. We hebben best een harmonieuze groep”, zegt begeleidster Miranda. “Christen zijn is een belangrijke verbindende factor. Mensen kunnen met geloofsvragen bij ons terecht. Geloof helpt hen ook om te weten dat je er niet alleen voor staat.”

WONEN BIJ ELEOS

Ben je geïnteresseerd in wonen bij Eleos De Brug, Juventum of Siloam in Ede? Kijk dan op www.wonenbijeleos.nl of bel 088-892 12 13.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: