Voorpagina Voorwoord De Schakels Begeleid Wonen en Ambulante Hulpverlening Maatschappelijk werk - Sociale Kaart Ede Regelingen voor lage inkomens - Geldzorgen? Wees er op tijd bij Schuldhulpmaatje Ede Eleos Malkander - Cultura Malkander Goed gevoed, of ondervoed? 's Heeren Loo Cultura Stadspoort - Buurthuizen Cultura Mantelzorgers - Langer thuis blijven wonen Vilente Maanderzand - Schuldhulpmaatje Het Maanderzand Vilente - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Eefke Thuishulp - Stimenz Eefke Thuishulp Opella - Eleos Opella
in de gemeente EDE

Beste inwoners,

Ede is een gemeente waar we oog hebben voor elkaar en waar iedereen meetelt. Vrienden, familie en buren helpen elkaar wanneer dat nodig is. Van mantelzorg voor een zus, tot een buurman helpen met een digitaal formulier: elkaar steunen kent veel vormen. Ik ben trots op de samenwerking tussen inwoners, vakkundige organisaties, de gemeente en talloze vrijwilligers. Dat maakt van Ede een sociale en betrokken gemeenschap en een fijne plek om te wonen.

In onze gemeente staan er tal van organisaties en vrijwilligers klaar om u te helpen en advies te geven als het even zelf niet lukt, om welke reden dan ook. In deze krant leest u bijvoorbeeld het verhaal van Herman, die door tegenslag met schulden te maken kreeg. Dankzij hulp van het team ‘Op Tijd Erbij’ van de gemeente heeft hij nu weer perspectief. Het is belangrijk om op tijd om hulp te vragen, zelfs als u nog geen schulden heeft.

Naast ondersteuning bij geldzorgen, is er nog veel meer ondersteuning voor u beschikbaar in Ede. Deze krant geeft een inkijkje in het gevarieerde aanbod. Het kan u helpen als u bijvoorbeeld vragen heeft over gezond eten, meer bewegen, of als u zich eenzaam voelt. Maar ook leest u meer over ondersteuningsmogelijkheden voor (jonge) mantelzorgers, regelingen voor mensen met een laag inkomen en praktische tips voor het aanpassen van uw woning naarmate u ouder wordt.

Heeft u een hulpvraag of loopt u ergens tegenaan waar u zelf niet uitkomt? Aarzel dan niet en neem contact op met de gemeente of een organisatie die in deze krant aan bod komt. Ook als u denkt dat iemand in uw omgeving wel wat hulp kan gebruiken, staan medewerkers en vrijwilligers voor u klaar. Ik hoop dat de informatie uit deze krant u verder op weg helpt.

Met vriendelijke groet,

Karin Bijl
Wethouder gemeente Ede

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Ede.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

December 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: