Voorpagina Voorwoord Het Gasthuis Millingen aan de Rijn Sociaal Team - Kansrijke Start Kindercentrum Domino Bewegen! Lekker in de frisse buitenlucht Daad Notarissen AutoMaatje - Mantelzorg webapp Kalorama Kennisloket Thuis - De wijk-GGD Bureau Sim Wegwijzer onbegrepen gedrag Bibliotheek Gelderland Zuid Bibliotheek - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland ZZG Zorggroep Fysiotherapie Millingen- Chatten met de psycholoog Forte Welzijn Forte Welzijn Berg en Dal
in de gemeente Berg en Dal

Wegwijzer Onbegrepen Gedrag

Gedraagt iemand zich op een manier die u niet begrijpt? Een manier die u angstig of zorgwekkend vindt? Of die overlast veroorzaakt? De Wegwijzer Onbegrepen Gedrag helpt u. Volg de stappen in de wegwijzer, dan ziet u bij welke organisatie u terecht kunt. Hieronder staat wat meer informatie over die organisaties. Maar kijk ook vooral wat u zelf kunt doen.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling ondersteunt bij hinderlijke (overlast)situaties met buren waar u zelf niet uitkomt. Op www.buurtbemiddelingsterker.nl staat wat ze voor u kunnen doen.

Meldpunt Bijzondere Zorg

Heeft u zorgen over iemand met verward gedrag? Neem dan contact op met Meldpunt Bijzonder Zorg.

Zij kijken samen met u wat er moet gebeuren. Meer informatie staat op www.ggdgelderlandzuid.nl/gezondheid/­maatschappelijke-zorg/bijzondere-zorg.

Woningcorporatie

Uw wooncorporatie kan ondersteunen als u er zelf niet uitkomt. Kijk op www.oosterpoortwoon.nl of www.waardwonen.nl voor meer informatie

Politie

Is er een onveilige of zeer zorgwekkende situatie? Bel dan de politie. Bij direct gevaar belt u 112. Bij geen direct gevaar belt u 0900 - 8844. Bij hinderlijke burenoverlast kan de politie niets doen. Volg ook onze speciale wijkagent Zorg en Veiligheid op Facebook. Ga naar www.facebook.com/Wijkagent­ZorgenVeiligheidBergenDal.

Wat kunt u zelf doen?

Er zijn verschillende organisaties die informatie geven over het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. En die cursussen aanbieden. Hieronder een paar voorbeelden. Houd ook de lokale media in de gaten. Of kijk op de websites van MEE, Pro Persona Connect/Preventie, Forte Welzijn, IxtaNoa, Pluryn of RIBW.

Samen Dementievriendelijk

In de gratis online trainingen van Alzheimer Nederland leert u hoe u iemand met dementie herkent en hoe u hiermee om kunt gaan. Kijk op www.samendementievriendelijk.nl.

Mental Health First Aid (MHFA)

MHFA is een cursus eerste hulp bij psychische problemen. U leert hoe u iemand met een psychische kwetsbaarheid kunt ondersteunen. Kijk op www.propersonaconnect.nl/preventie voor meer informatie en aanmelden. Of bel 026 - 312 44 83.

Eerste Hulp bij Onbegrip

MEE Gelderse Poort geeft trainingen in het herkennen van en omgaan met mensen met (psychische of verstandelijke) beperkingen. De trainingen zijn gratis voor inwoners van de gemeente Berg en Dal. Kijk op www.meegeldersepoort.nl. Scroll naar 'Nieuws' en klik op 'Eerste Hulp bij Onbegrip'. Of bel 088 - 633 00 00.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: