Voorpagina Voorwoord Week van de Gezondheid Point O Zorg BV Interview met Machteld Huber Aan de slag met het spinnenwebmodel ZZG Zorggroep Wijchen De kracht van groen Stichting Wijchen Gezond - WMO-raad Wijchen Sociaal Team Wijchen Eet je gezond!(?) Makkelijk meer bewegen Voor iedereen die wil wandelen Wie zorgt er voor jou als mantelzorger? Leren over positieve gezondheid

Stichting Wijchen Gezond

Gezonde inwoners in een gezonde gemeente: dat is wat Stichting Wijchen Gezond wil stimuleren. Een groep ambitieuze mensen, die zich inzet om zichtbare en praktische projecten uit te voeren. We doen dit door initiatieven van burgers en professionals in de gezondheidszorg en de sociaal-maatschappelijke sector met elkaar te verbinden. De stichting is opgericht in 2013, we bestaan dit jaar dus 10 jaar !

Ons uitgangspunt is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte!
We vinden het belangrijk dat je je verbonden voelt, je gezond eet, voldoende beweegt en een doel hebt om voor te leven.

De laatste 2 jaar hebben we verschillende projecten uitgevoerd:

  • We ondersteunden de bouw van een buitentrimbaan op de Smelenberg, samen met Praktijkschool Pro-College.
  • Ook plaatsten we samen met hen 20 houten bankjes.
  • Het bijna- vergeten- verhalenboek verscheen.
  • Wandeltrajecten werden uitgezet en Ommetjes in Wijchen werd een succes.
  • We realiseerden ‘ongezien sporten voor vrouwen’ samen met Go4Fit.
  • Er kwam gratis maandverband op verschillende plekken in Wijchen.
  • Het opzetten van een buurtmoestuin in samenwerking met een basisschool.

Heb je een goed idee dat past binnen de visie van Positieve Gezondheid en zoek je samenwerking? Weet ons te vinden op www.wijchengezond.nl (Wijchen Gezond heeft géén winstoogmerk!)

Wmo-raad Wijchen is er voor alle inwoners

De Wmo-raad denkt mee met de gemeente over het beleid en uitvoering van drie wetten. Als eerste de Wet maatschappelijke ondersteuning, die bijvoorbeeld draait om huishoudelijke hulp, doelgroepenvervoer, dagbesteding en medische hulpmiddelen. Als tweede de Jeugdwet, waaronder jeugdzorg en tot slot een deel van de Wet Passend Onderwijs, waaronder leerlingenvervoer en leerplicht.

Wat doet de Wmo-raad Wijchen?

We geven advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over de vormgeving en uitvoering van de genoemde wetten. Ook adviseren wij de gemeente als er (zorg)beleid wordt gemaakt. De Wmo-raad zorgt voor de belangen van de Wijchenaren en betrekt inwoners bij beleid.

Hoe werkt de Wmo-raad?

De Wmo-raad Wijchen bestaat uit zeven inwoners. Zij komen één keer per maand samen voor overleg. De leden volgen de ontwikkelingen op het gebied van welzijn en zorg op de voet.

Waaraan werkt de Wmo-raad Wijchen?

  • De gemeente Wijchen staat voor goede zorg en wil dat iedereen mee kan doen. Daar zet de Wmo-raad zich ook voor in.
  • We hebben oog voor zorg en welzijn in brede zin. Er is contact met het Sociaal Team, de Koepel sociaal domein en de leefbaarheidsgroepen. Ook overleggen we met de wethouders die verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein, jeugdzorg en onderwijs, gemeenteambtenaren en zorgorganisaties.
  • Belangrijke speerpunten zijn onder andere de inclusieagenda (iedereen moet mee kunnen doen), jeugdzorg, seniorenbeleid, eenzaamheids- en armoedebeleid.

Meedenken?

Wil je jouw ervaring delen of meedenken met de Wmo-raad? Graag! Neem gerust contact met ons op via onderstaande kanalen.

www.wmoraadwijchen.nl
06-51060361
[email protected]

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: