Voorblad Voorwoord Optisport Samen doen we zoveel meer Stimenz Wanneer je het zelf niet geregeld krijgt 's Heeren Loo Mantelzorg; er schuilt zoveel meer in het woord Renkum Doet; voor een leefbare wijk Bibliotheek - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Vilente - Vluchtelingenwerk Vilente Rijn IJssel - Riva Kids Rijn IJssel

Aan de slag in een praktijkleerroute!

Wil je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk? Leren waar je op dat moment behoefte aan hebt en waar het onderwijs op wordt aangepast? Het kan bij veel Zorg- en Welzijnsopleidingen van Rijn IJssel. Dit praktijkgestuurde onderwijs bestaat dankz in nauwe afstemming met het werkveld. Dit vraagt om enige zelfstandigheid in het leren. De opgedane kennis en vaardigheden neem je direct mee naar de werkvloer en andersom. De opdrachten zijn echt: bewoners en cliënten rekenen op je!


www.rijnijssel.nl

Jouw weg vooruit