Voorpagina Voorwoord De Horst en Schakel SMWO SVRZ Vrijwilligerspunt Goes Zorggroep Ter Weel Mantelzorgpunt Goes Iriz Thuiszorg Sociaal juridische dienstverlening GR de Bevelanden - Zorggroep Ter Weel GR de Bevelanden Gors - Bibliotheek Oosterschelde Bibliotheek Oosterschelde Uitvaartzorg Tollenaar en De Keizer Uitvaartzorg Tollenaar & De Keizer Auris - E-health Auris
in de gemeente Goes

Een wijk voor iedereen van iedereen

Samen met inwoners werkt SMWO graag aan een fijne buurt waarin iedereen mee kan doen. Voor veel mensen speelt een groot en belangrijk deel van hun leven zich af in hun eigen wijk. Het is daarom belangrijk dat u zich thuis voelt in de wijk en er met plezier kunt wonen. Aan de ene kant spelen voorzieningen hierin een rol, maar aan de andere kant hangt de leefbaarheid ook af van de inzet van wijkbewoners. Als vrijwilliger of gewoon als fijne wijkgenoot die graag voor anderen klaarstaat, mocht dat nodig zijn.

De welzijnswerkers van SMWO zetten zich in om de kracht van groepen mensen te versterken om zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de buurt, kern, dorp of wijk. Zij bieden activiteiten en initiatieven in samenwerking met inwoners, dorpsraden en vrijwilligers. Zij ondersteunen, begeleiden en maken ontmoeting en meedoen mogelijk. U kunt hierbij denken aan thema’s als veiligheid, spelen, groenvoorzieningen, enzovoort. Daarbij proberen we de talenten en mogelijkheden van alle bewoners zoveel mogelijk te benutten.

Doordat onze welzijnswerkers in de wijk een groot netwerk hebben, kunnen zij snel schakelen met andere inwoners en organisaties. Hierdoor kunnen (hulp)vragen of ideeën via korte lijnen worden beantwoord of uitgevoerd. De collega’s van het welzijnswerk zijn de ogen en oren in de wijken en buurten. Door in gesprek te gaan met inwoners en te onderzoeken waar behoefte aan is, kan worden samengewerkt aan een fijne leefomgeving.

Een greep uit ons aanbod van vaste activiteiten:

  • Op de dinsdag- en donderdagavond is het jeugdcentrum in Goes-Noord (Joseph Lunslaan 15) geopend voor jongeren vanaf 12+ van 19:00 - 22:00. Dit is een tweede huiskamer voor jongeren. Er is een playstation, tennistafel, DJ Booth, andere mogelijkheden om muziek te maken en nog veel meer! Ook hebben jongeren de ruimte om ideeën te wisselen en elkaar te ontmoeten. Samen met de jeugd- en jongerenwerkers van SMWO krijgen zij de mogelijkheid activiteiten te bedenken en neer te zetten.
  • Inloop SVRZ en SMWO. Voor iedereen die behoefte heeft aan een gezellig praatje, kennis wil maken met nieuwe mensen of er gewoon even tussenuit wil zijn. Kom langs wanneer u wil, en blijf zolang u wil. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Goes-Oost: Iedere donderdag 09.30 – 16.00 uur.

Locatie: Wijkgebouw Jan Ligthart, Bergweg 12 in Goes.

Goes-West: Iedere dinsdag 09.30 – 16.00 uur.

Locatie: Wijkgebouw de Westhof, Evertsenstraat 15 in Goes.

  • Wandelgroep “De Doorstappers”, elke vrijdagochtend start om 10.00 uur (3 km) of 10.30 uur (5 km). Start bij Buurthuis De Pit in Goes-Zuid.
  • Samen biologisch tuinieren in Stadstuin Goes. Adres: Stationspark 25 in Goes. Voor meer informatie: [email protected] of bel naar SMWO via (0113) 277 111.

Naast dit aanbod is SMWO ook als ouderen-, jongeren-, opbouwwerk en maatschappelijk werk actief in de wijk. Heeft u zelf ideeën of behoeftes, of loopt u tegen sociale vraagstukken aan? Neem dan contact op met SMWO via (0113) 277 111 of [email protected].

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: