Voorpagina Eindhoven Voorwoord De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven SeniorenPunt Maatje 040 past ons allemaal Bibliotheek Eindhoven De Bibliotheek Werkplaats Financiën Een dag uit het leven van Dommel Uitvaarten - Steunpunt Mantelzorg Verlicht SWZ Zorg - Ervaring die staat SWZ Zorg Wonen en zorg voor senioren goed geregeld! Apetito Eindhoven Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Het Venster Woon Begeleiding Het Venster

Begeleiding en ondersteuning voor mensen met Autisme, ADHD, ADD en/of psychosociale problemen.

Het Venster is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, maar zeker ook voor het gezin en het hele netwerk.

Wij begeleiden en ondersteunen mensen met Autisme, ADHD en/of psychosociale problemen zodat iedereen op een zo prettig mogelijke manier kan meedoen in onze maatschappij.

Wij sluiten aan bij de mogelijkheden van onze cliënt. We werken graag samen aan kansen om mogelijk te maken dat iemand zich verder ontwikkelt. Wij bieden begeleiding en ondersteuning bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over je eigen leven of het leven van je kind(eren).

Wij bieden mensen de mogelijkheid om vanuit hun persoonlijke ervaring zich te ontwikkelen tot een ervaringsdeskundige en opgeleide medewerker.

“Samen participeren, samen vrije tijd invullen, samen plezier maken”

  • Individuele begeleiding
  • Groepsbegeleiding
  • Onderwijs begeleiding
  • Dagbesteding

Generaal Cronjéstraat 1A Eindhoven • tel: 040 256 60 33 www.hetvenster.com