Voorpagina Voorwoord Het Gasthuis Millingen aan de Rijn Sociaal Team - Kansrijke Start Kindercentrum Domino Bewegen! Lekker in de frisse buitenlucht Daad Notarissen AutoMaatje - Mantelzorg webapp Kalorama Kennisloket Thuis - De wijk-GGD Bureau Sim Wegwijzer onbegrepen gedrag Bibliotheek Gelderland Zuid Bibliotheek - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland ZZG Zorggroep Fysiotherapie Millingen- Chatten met de psycholoog Forte Welzijn Forte Welzijn Berg en Dal
in de gemeente Berg en Dal

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg

Coöperatie VGZ en de gemeente Berg en Dal werken samen om ouderen beter te begeleiden in hun zoektocht naar passende, blijvende zorg. Dat doen ze via het ‘Kennisloket Thuis in blijvende zorg

Zorg en ondersteuning ouderen

Ouderen wonen langer thuis. Als het nodig is krijgen zij zorg en ondersteuning vanuit:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via de gemeente.
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u meer zorg en ondersteuning nodig dan de Wmo en Zorgverzekeringswet kunnen bieden? Dan komt de zorg vanuit de Wet langdurige zorg in beeld.

Meer zorg nodig?

Denkt u dat u meer zorg nodig heeft of bent u benieuwd naar zorgmogelijkheden in de toekomst? Bel het Kennisloket 088 - 131 16 57 of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket. Het Kennisloket is een gratis service. Ook voor mensen die niet bij VGZ verzekerd zijn.

Advies

Het Kennisloket adviseert u welke zorg en ondersteuning mogelijk zijn en hoe u die kunt regelen. U kunt ook het thuis wonen of in een zorginstelling wonen bespreken. Als het nodig is overleggen de medewerkers van het Kennisloket met de gemeente. Uiteraard is dit altijd met uw toestemming.

Even voorstellen: de wijk-GGD

Soms lukt het iemand niet om zijn of haar leven op orde te houden en ontstaan er problemen op verschillende gebieden. Mensen raken hierdoor in de war, gedragen zich vreemd of kunnen niet meer goed voor zichzelf zorgen. Zijn er in onze gemeente zorgen om iemand met onbegrepen gedrag? Dan kunnen we de wijk-GGD inzetten. Bijvoorbeeld als iemand zorg nodig heeft, maar dit vermijdt. Of als iemand voor overlast in de wijk zorgt.

“Wij helpen de inwoner én de omgeving”

Meike, Marieke en Joy vormen de wijk-GGD in de gemeente Berg en Dal. Ze bieden gevraagd en ongevraagd hulp aan mensen die onbegrepen of zorgwekkend gedrag vertonen. Zij doen dit laagdrempelig en preventief.

Wanneer de wijk-GGD een melding krijgt over een inwoner van Berg en Dal, nemen ze eerst contact op met de melder om duidelijk te krijgen wat het probleem is. Dan bezoeken ze de inwoner en bespreken met hem of haar wat diegene nodig heeft om zich te kunnen redden en zich prettig te voelen. Hierbij houden zij rekening met de privacy van de melder en van de inwoner over wie zorgen zijn.

De wijk-GGD ondersteunt daarbij ook de buren, omwonenden en familie als die zorgen hebben of overlast ervaren. Hierbij werken zij samen met andere organisaties (zoals de gemeente, de woningbouwcorporatie, de welzijnsorganisatie en de politie) en de buurt waarin iemand woont. Door snel te reageren op meldingen en het bieden van ondersteuning, voorkomen ze dat er problemen ontstaan of situaties verergeren.

Contact en melding doen

Het contact met de wijk-GGD loopt altijd via het Meldpunt Bijzondere Zorg. Dus heeft u een vraag over onbegrepen gedrag? Of wilt u een melding doen over iemand waar u zich zorgen over maakt? Neem dan contact op met het Meldpunt Bijzondere Zorg. U bereikt het meldpunt via telefoonnummer 088 - 144 70 30.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: