Voorpagina Voorwoord CJG Rijnmond Spijkenisse Medisch Centrum - Stichting Push Spijkenisse Medisch Centrum Catharina Thuis op Voorne Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta A&A Thuishulp - Ondersteuning voor mantelzorgers SBO Hellevoetsluis - Humankind Humankind Hulp nodig? Kom naar de Bibliotheek! Stichting Zuidwester - Humanitas Voorne-Putten Rozenburg Stichting Zuidwester Voorne aan Zee
in de gemeente Voorne aan Zee

Thuishulp met Alle tijd en Aandacht

In Voorne aan Zee werkt A&A Thuishulp samen met CZ Zorgkantoor, de gemeente Voorne aan Zee, zorgprofessionals en mantelzorgers, zodat zoveel mogelijk ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij staat persoonlijke aandacht centraal

Nathalie Knoppert, Coördinator Wlz, Langdurige zorg, A&A Thuishulp

Directeur Jan-Willem Hoogeweegen heeft de thuishulporganisatie enkele jaren geleden opgericht. Hij vertelt: “Destijds hadden mijn ouders hulp nodig. Ik merkte dat het fijn voor hen was als ze iemand hadden, waar ze een persoonlijke klik mee hadden. Dat was lastig te vinden. Vanuit die motivatie heb ik A&A Thuishulp opgericht. Een goede match tussen onze medewerkers en de cliënt is een belangrijk kenmerk van onze werkwijze.”

Vaste dienstverleners met signalerende rol

Bij A&A Thuishulp krijgen cliënten een vaste dienstverlener, die op afgesproken dagen en tijden bij hen is en ook een signalerende rol heeft. Dat geeft de cliënt zekerheid en houvast. Het bezoek van de thuishulp wordt iets om naar uit te kijken.

Wlz indicatie (Wet Langdurige Zorg)

Deze indicatie wordt vastgesteld door het CiZ, Centrum indicatiestelling Zorg, bijvoorbeeld bij mensen met dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Zij kunnen dan bijvoorbeeld individuele begeleiding krijgen.

Luisterend oor en nieuwe energie

Een cliënt vertelt: “Soms weet ik niet hoe ik met bepaalde situaties moet omgaan. Het is dan erg fijn dat mijn begeleider naar mijn verhaal luistert, goede vragen stelt en mij tips geeft hoe er mee om te gaan. Dat geeft mij dan weer nieuwe energie en dan kan ik de situatie weer aan.”

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over Wlz Individuele Begeleiding, neemt u gerust contact op met:

Coördinator Wlz, Nathalie Knoppert: [email protected] of bel of app Nathalie op 06-11275170 (ma, di, vr).

Mantelzorgers staan er niet alleen voor

Vrijwilligerswerk, daar kies je voor. Mantelzorg overkomt je. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dat kan een partner, ouder, kind of ander familielid zijn, maar ook een vriend of buur. Ze doen dat soms 24 uur per dag en dat kan lichamelijk en emotioneel erg zwaar zijn. Gelukkig hoeven mantelzorgers niet alles alleen te doen. Ze kunnen de zorg delen met vrijwilligers en beroepskrachten.

Aan de bel trekken

Om het als mantelzorger vol te houden, is het nodig om de zorg ook af en toe uit handen te geven. Toch blijkt dat mantelzorgers het vaak moeilijk vinden om hulp te vragen. Ze trekken soms pas aan de bel als het echt niet meer gaat. Vooral de oudere generatie doet haar werk vaak in stilte, ongezien en zonder hulp. ‘Dat doe je toch gewoon?, denken ze. Nederland kent ook jongere mantelzorgers. Maar liefst een kwart van de jongeren heeft te maken met ziekte en zorg thuis. Veel kinderen nemen daardoor zorgtaken op zich waarvoor ze eigenlijk nog te jong zijn. Juist deze groep doet zelden een beroep op hulpverleners. Het is dan ook moeilijk een beeld te krijgen van hun problemen.

Vrijwilligers en professionals bieden hulp

Vrijwilligers kunnen mantelzorgers zo nu en dan vervangen. Deze vervangende zorg maakt dat de mantelzorger af en toe tijd voor zichzelf heeft. Om iets leuks te doen of om zelfs even op vakantie te gaan. Maar soms is er meer hulp nodig. Dan zijn er professionele hulpverleners die de mantelzorger kunnen ondersteunen. Praktisch, door te helpen bij het invullen van formulieren of door contacten met andere hulpverleners te onderhouden. Of door informatie en advies te geven. Maar ook emotioneel, door een luisterend oor te bieden. Zorgverleners hebben immers vooral aandacht voor de zieke. Voor mantelzorgers is het prettig dat ze ook hun verhaal kwijt kunnen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Voorne aan Zee of kijk op www.voorneaanzee.nl/­ondersteuning-voor-mantelzorgers.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: