Voorpagina Voorwoord Uithoorn voor Elkaar Uithoorn voor Elkaar: Welzijn voor alle inwoners Meedoen Jeugd, sport en beweging Hulp bij je geldzaken Per Mens - Wijzer aan de Amstel Wijzer aan de Amstel Notariskantoor Akkermans | Meuleman - De Regenboog Groep Notariskantoor Akkermans | Meuleman AM match AM match Uithoorn Team Sportservice - MOB Kinderpraktijk Uithoorn
in de gemeente Uithoorn

Uithoorn voor Elkaar:
Welzijn voor alle inwoners

Uithoorn voor Elkaar helpt inwoners zich goed te voelen en actief mee te doen, zodat Uithoorn en De Kwakel voor alle inwoners een veilige en fijne plek is om te leven. Een plek waar je elkaar helpt als dat nodig is en waar inwoners ook zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen.

Uithoorn voor Elkaar is een samenwerkingsverband in Uithoorn en De Kwakel. De professionals en vrijwilligers bieden informatie, advies en ondersteuning aan inwoners die moeite hebben bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven. Denk aan ontmoeten, sport en gezondheid, vervoer, omgaan met geld, ouderenadvies, mantelzorg, en ondersteuning voor ouder en kind. Bovendien stimuleert Uithoorn voor Elkaar inwoners om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen, zoals vrijwilligerswerk en buurtactiviteiten.

Uithoorn voor Elkaar heeft één ‘voordeur’ waar inwoners met hun vragen terecht kunnen en waar ze zo snel mogelijk geholpen worden. Deze opzet voorkomt dat inwoners van het kastje naar de muur gestuurd worden. De medewerkers van Uithoorn voor Elkaar signaleren waar behoefte aan is en zijn goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen.


Waar nodig, verwijzen ze in overleg met de inwoners door naar externe partners. Daardoor hebben inwoners meer kans om een fijn, gezond en gelukkig leven te leiden.

Wat draagt Uithoorn voor Elkaar bij?

Danielle Klijnsma, manager van Uithoorn voor Elkaar, vertelt: “De samenleving kent grote uitdagingen en veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne, de sterk stijgende prijzen, de vastgelopen woningmarkt, de stijgende zorgkosten en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft invloed op de manier waarop wij als samenleving met elkaar omgaan, ook in onze gemeente. We zien dat nieuwe doelgroepen ons ook weten te vinden. Samen met onze partners en de gemeente kijken we hoe we deze mensen het beste kunnen ondersteunen,” aldus Danielle. “Door de eigen kracht van inwoners te vergroten en verbindingen te leggen tussen inwoners onderling en onze organisatie en instanties komen we tot mooie resultaten.”

Danielle Klijnsma

Uithoorn voor Elkaar biedt niet alleen informatie, advies en ondersteuning, maar organiseert ook activiteiten voor verschillende leeftijden, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Als inwoners zelf ideeën hebben voor het opzetten van activiteiten, ondersteunt Uithoorn voor Elkaar hierbij graag. Uithoorn voor Elkaar organiseert ook veel activiteiten in wijkcentrum Bilderdijkhof en in buurtkamer De Kuyper. Daarnaast is de organisatie regelmatig aanwezig in de wijk en bij evenementen in Uithoorn of De Kwakel.

Contact met Uithoorn voor Elkaar

Inwoners van de gemeente Uithoorn kunnen met hun vragen voor informatie, advies en ondersteuning of met ideeën terecht bij het Info- en adviespunt aan de Kuyperlaan 50. Er is elke dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur een inloopspreekuur. Bellen voor hulp en advies kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Contact opnemen met het Info- en adviespunt is altijd gratis en vrijblijvend.

Uithoorn voor Elkaar is bereikbaar via
0297 – 303 044. E-mailen kan via

[email protected]
www.uithoornvoorelkaar.nu