Voorpagina Voorwoord Uithoorn voor Elkaar Uithoorn voor Elkaar: Welzijn voor alle inwoners Meedoen Jeugd, sport en beweging Hulp bij je geldzaken Per Mens - Wijzer aan de Amstel Wijzer aan de Amstel Notariskantoor Akkermans | Meuleman - De Regenboog Groep Notariskantoor Akkermans | Meuleman AM match AM match Uithoorn Team Sportservice - MOB Kinderpraktijk Uithoorn
in de gemeente Uithoorn

Beste inwoners van Uithoorn

Voor je ligt de nieuwe uitgave van de Informatiekrant Zorg & Welzijn in de gemeente Uithoorn. Binnen Uithoorn kun je op verschillende levensgebieden ondersteuning krijgen. Hoe en waar lees je in deze Informatiekrant. Neem gerust contact op met de organisaties in deze informatiekrant en ontdek wat ze voor je kunnen betekenen!

Jij kunt het verschil maken in het leven van een kind

Broer Peter en zus Sandra draaien maandelijks een weekend mee in het gezin van Marieke en Arjan en hun drie kinderen. Dat weekend hebben ze vijf kinderen en is het in en rondom hun huis een gezellige boel. In het begin was het spannend maar al snel bleken de kinderen prima met elkaar overweg te kunnen.

Marieke: “In ons gezin reilt en zeilt het allemaal wel en we hadden ruimte en tijd over om met anderen te delen. Toen zijn we gaan rondkijken hoe we dat in konden vullen en kwamen we aanvankelijk uit bij pleegzorg. Maar dat leek ons best een hele aanslag op ons gezin. Een vriend appte ons toen of we al eens over Buurtgezinnen hadden nagedacht.”

“Toen de oproep voor deze kinderen voorbijkwam, leek ons dat heel interessant. Een jongetje en een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd als onze eigen kinderen. Het bleek dat we de kinderen al kenden via de basisschool van onze eigen kinderen. Dit maakte dat we ons wel even afvroegen hoe dat zou gaan. Dat hebben we met elkaar en de coördinator van Buurtgezinnen besproken en in de praktijk geeft het geen problemen.”

“De kinderen komen eens per maand een weekend logeren. Ze draaien mee in ons gezin en we doen gewoon wat we met onze eigen kinderen ook doen,” legt Arjan uit. “Dat hoeft niet veel te kosten. Maar zo geven we een andere ouder wat rust en een kind een fijne break.“

Meer informatie?

Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en volwassenen zonder kinderen met opvoedervaring. Wil je op vrijwillige basis iets betekenen voor een ander gezin dat het moeilijk heeft? Meld je dan als steungezin aan via www.buurtgezinnen.nl.

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

September 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: