Voorpagina Voorwoord Vista College Vrijwilligers in het zonnetje Apetito Sittard-Geleen Sam& voor alle kinderen Het Wetshuys advocaten mediators Iedereen moet mee kunnen doen Zo Wonen Samen sterk tegen eenzaamheid 046 Thuiszorg Laat geen geld liggen! vervolg... Laat geen geld liggen! Mobiliteitswereld Sittard Zorg wordt beter door samen te werken Wonen Limburg Nobama Care - ZOwonen Nobama Care Hulp bij verslaving Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid Gilde opleidingen in Sittard-Geleen Gilde opleidingen Frenken van Moers & Heerings notarissen - E-health Frenken van Moers & Heerings notarissen Digitaal vaardiger De Domijnen
in de gemeente Sittard-Geleen

Iedereen moet mee kunnen doen

De gemeente Sittard-Geleen streeft naar een gemeente waarin iedereen naar vermogen kan meedoen, met of zonder beperking. Dit noemen we een inclusieve gemeente. In 2019 hebben ervaringsdeskundigen, ambassadeurs van mensen met een beperking en medewerkers van de gemeente samengewerkt aan de Lokale Inclusie Agenda (LIA). Dit is het plan waarin staat hoe de gemeente werkt aan inclusie.

Niets over ons zonder ons

De gemeente werkt samen met Commissie Sittard-Geleen Inclusief en Werkgroep Integrale Toegankelijkheid aan inclusie. Onder het motto: ‘Niets over ons zonder ons’. Samen werken we aan de tien projecten van de LIA. Voorbeelden van hoe we invulling geven aan de projecten zijn het inclusief stemmen in de gemeente, de meeleesgroep, een ervaringsparcours voor ambtenaren, een inclusieve kaart van de openbare ruimte en zorgen voor voldoende openbare (rolstoeltoegankelijke) toiletten. Download hier de LIA agenda 2020-2024

De 10 projecten van de LIA

Met de ervaringsdeskundigen, ambassadeurs van mensen met een beperking en medewerkers van de gemeente is afgesproken dat we de volgende 10 punten op de LIA uitvoeren:

  1. Betrek alle medewerkers van de gemeente bij inclusie
  2. Betere toegankelijkheid van informatie
  3. Meer begrip bij medewerkers van de gemeente voor inwoners met een beperking
  4. Scherpere toegankelijkheidseisen bij ontwerpen van de openbare ruimte en gebouwen
  5. Betrekken van inwoners met een beperking bij de verbetering van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen
  6. Meer aandacht voor laaggeletterden en (online) basisvaardigheden
  7. Zorg voor beschikbare en openbare (rolstoeltoegankelijke) toiletten
  8. Zorgen dat evenementen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking
  9. Het wegnemen van onveilige situaties voor mensen met een beperking
  10. Het betrekken van ondernemers, het centrummanagement en maatschappelijke organisaties bij inclusie

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: