Voorpagina Voorwoord Stichting Welzijn Midden-Delfland Midden-Delfland Kerngezond - Wmo - Mantelzorg Apetito Het Maatschappelijk Team - Kenniscentrum Kind en Scheiding - Jeugdgezondheidszorg - The Base Kleiner budget? - Team Schuldhulpverlening Van Stenis Notarishuis Vrijwilligers staan voor u klaar, wilt u ook uw steentje bijdragen? Pieter van Foreest Stichting Welzijn Midden-Delfland - Boerderij Weidelicht Gamen: wanneer is veel té veel? Bij Ons Zorginstelling - Informatiecentrum Dementie Bij Ons Zorg Wat je moet weten over een burn-out
in de gemeente Midden-Delfland

Vrijwilligers staan voor u klaar, wilt u ook uw steentje bijdragen?

Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

De gemeente heeft de wettelijke taak inwoners te betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid. Ook wil de gemeente graag weten wat er leeft onder de inwoners. Wat hebben inwoners nodig?

Om antwoord op deze vragen te krijgen is de Adviesraad Sociaal Domein opgericht. Dit is een onafhankelijke adviesgroep die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld voorzieningen voor zorg en welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg. Maar ook inburgering, laaggeletterdheid en activering van mensen hoort erbij. Daarnaast is ondersteuning bij armoede een belangrijk onderdeel. En niet te vergeten het wonen, welzijn en de zorg voor ouderen en andere kwetsbare inwoners.

Samenstelling adviesraad

De Adviesraad bestaat uit betrokken inwoners uit de verschillende dorpen. Zij beoordelen het gemeentelijke beleid vanuit een kritisch opbouwende houding. Ieder met de eigen kennis over de onderwerpen van het sociaal domein.

Nieuwe leden, met eigen expertise, zijn altijd van harte welkom. De mening van jongeren is nog onvoldoende vertegenwoordigd in de Adviesraad. Daarom zijn jongeren ook zeker zeer welkom

Doe mee!

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar, kritisch en betrokken bij onze mooie gemeente? Laat dan ook jouw stem horen in de Adviesraad!

Meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein?

Neem dan contact op met Ineke Bezemer, secretaris, door te mailen naar [email protected] of via telefoonnummer 06-42 65 90 65. Meer informatie vindt u op www.adviesraad-sdmd.nl.


De Bibliotheek helpt!

Bibliotheek de Plataan in Den Hoorn is de plek waar u allerlei informatie kunt vinden en waar vrijwilligers u helpen met vragen op allerlei terreinen. Deze dienstverlening is gratis en voor iedereen; u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

IDO spreekuur

Heeft u vragen over de overheid? Bijvoorbeeld over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers-)boetes, pensioen en uitkering? Of over diensten van de gemeente? Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur kunt u terecht bij het IDO spreekuur (informatiepunt digitale overheid).

Mediaspreekuur

Heeft u (korte) vragen over het gebruik van uw computer, telefoon of computerprogramma’s of andere digitale zaken? Kom dan naar het Mediaspreekuur. Dit spreekuur is elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Computercursus

Wilt u (beter) leren omgaan met uw computer? Dan biedt de bibliotheek een speciale computercursus. In een kleine groep leert u alles over het gebruik van de computer, over (veilig) internet en sociale media. Het gebruiken van uw DigiD komt ook aan de orde.

Taalhuis aBc

Wilt u de Nederlandse taal beter leren spreken, lezen of schrijven? Kom dan naar het Taalhuis aBc Midden-Delfland.

Het Taalhuis geeft informatie over het leren van de Nederlandse taal en kan zorgen voor hulp door een Taalmaatje. De balie is elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur en elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur open.

Het Taalhuis aBc gaat komend jaar ook rekenmaatjes opleiden voor iedereen die ondersteuning wil met rekenen in het dagelijks leven.

Meer informatie?

U vindt de Bibliotheek aan het Fluitekruid 62 in Den Hoorn. www.debibliotheekdeplataan.nl of bel 085-043 67 41 (kies 2 voor Den Hoorn)

Vluchtelingen- begeleiders gezocht

Ook voor de nieuwkomers in Midden-Delfland zoeken wij begeleiders. Vindt u het leuk om mensen te helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij? Als Maatschappelijk Begeleider/ Vluchtelingenbegeleider bij Participe Delft bent u vaak de eerste ingang tot de Nederlandse samenleving.

Wat gaat u doen?

  • Samen met uw cliënt vraagt u allerlei voorzieningen aan, zoals een uitkering, gas/elektriciteit en zorgverzekering.
  • U geeft uitleg over procedures en instanties.
  • U neemt regelmatig samen de post door en u leert uw cliënt omgaan met zijn eigen financiën en administratie.

U helpt uw cliënt om zo veel mogelijk alles zelf te kunnen en te begrijpen.

Interesse?

Bent u enthousiast geworden? En heeft u affiniteit met dagelijkse administratieve en financiële zaken? Neem contact op met Inge van der Linden, sociaal werker, via mailadres [email protected] of telefoonnummer 06-45 43 54 01.


Taalmaatjes gezocht

Heeft u gevoel voor de Nederlandse taal, heeft u interesse in andere culturen en vindt u het leuk om anderen te helpen? Dan bent u de vrijwilliger die we zoeken!

U helpt mensen 1-op-1 of in kleine groepjes om beter Nederlands te leren spreken, lezen of schrijven.

Voordat u begint, krijgt u een korte cursus Taalvrijwilliger.

Als u als maatje aan de slag gaat, levert u dat veel plezier en dankbaarheid op!

Meer informatie of aanmelden?

Jeannemieke Hectors van Bibliotheek de Plataan kan u meer vertellen over de Taalmaatjes. Ook kunt u zich bij haar aanmelden via het mailadres [email protected].

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: