Voorpagina Voorwoord Stichting Welzijn Midden-Delfland Midden-Delfland Kerngezond - Wmo - Mantelzorg Apetito Het Maatschappelijk Team - Kenniscentrum Kind en Scheiding - Jeugdgezondheidszorg - The Base Kleiner budget? - Team Schuldhulpverlening Van Stenis Notarishuis Vrijwilligers staan voor u klaar, wilt u ook uw steentje bijdragen? Pieter van Foreest Stichting Welzijn Midden-Delfland - Boerderij Weidelicht Gamen: wanneer is veel té veel? Bij Ons Zorginstelling - Informatiecentrum Dementie Bij Ons Zorg Wat je moet weten over een burn-out
in de gemeente Midden-Delfland

Fred Voskamp en Melanie Oderwald- Ruijsbroek

Beste inwoner,

U ontvangt deze Zorgkrant Midden-Delfland, omdat we u willen vertellen hoe we u kunnen helpen als u zorg of ondersteuning nodig heeft. Het grootste deel van alle inwoners van Midden-Delfland heeft geen zorg nodig op dit moment. Maar daar kan natuurlijk door verschillende oorzaken opeens verandering in komen.

Met elkaar waren we de coronapandemie nauwelijks te boven of we kregen te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De oplopende prijzen, vooral voor energie en boodschappen, raken ons rechtstreeks in onze portemonnee. Dat doet wat met ons.

Wethouder Melanie Oderwald–Ruijsbroek:
“Wij willen u laten weten dat u er niet alleen voor staat. Gemeente Midden-Delfland staat graag klaar voor haar inwoners. En dat kan op veel verschillende manieren. We kunnen u hulp en ondersteuning bieden als het lichamelijk moeilijker gaat. Als u moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen we samen met u zoeken naar manieren om uw financiële situatie te verbeteren. En kan uw gezin wel een steuntje in de rug gebruiken? Ook dan kan de gemeente op veel manieren ondersteuning aanbieden.”

Wethouder Fred Voskamp vult aan: “Al deze hulp en ondersteuning is bedoeld om u te helpen de regie over uw eigen leven te houden. En om uw zelfredzaamheid te vergroten. Dat betekent dat u eerst zelf gaat onderzoeken wat u nog allemaal wel kan. Gelukkig is dat vaak meer dan u denkt. En voor die delen van uw dagelijks leven waar u hulp bij nodig heeft, zoeken we ondersteuning. In Midden-Delfland staan we voor elkaar klaar. Samen zorgen we ervoor dat u zich thuis voelt in onze gemeente.”

Wij bevelen u deze krant van harte aan. U leest over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Ook de organisaties waar wij veel mee samenwerken vindt u terug in deze krant. Zij staan ook graag voor u klaar. U leest over een gezonde levensstijl.

Met een kleine verandering kunt u er al voor zorgen dat u op een gezonde(re) en actieve(re) manier kunt genieten van het leven in het mooie Midden-Delfland.

Met vriendelijke groeten,

Namens het college van burgemeester en
wethouders,

Melanie Oderwald- Ruijsbroek en Fred Voskamp
Wethouders van gemeente Midden-Delfland

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Midden-Delfland.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Mei 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: