Voorpagina Voorwoord Stichting Welzijn Midden-Delfland Midden-Delfland Kerngezond - Wmo - Mantelzorg Apetito Het Maatschappelijk Team - Kenniscentrum Kind en Scheiding - Jeugdgezondheidszorg - The Base Kleiner budget? - Team Schuldhulpverlening Van Stenis Notarishuis Vrijwilligers staan voor u klaar, wilt u ook uw steentje bijdragen? Pieter van Foreest Stichting Welzijn Midden-Delfland - Boerderij Weidelicht Gamen: wanneer is veel té veel? Bij Ons Zorginstelling - Informatiecentrum Dementie Bij Ons Zorg Wat je moet weten over een burn-out

DAT MAAK IK TOCH ZELF WEL UIT…
OF TOCH NIET...?!

Wat gebeurt er als ik het zelf allemaal niet meer weet?

Vaak denken mensen, dat als ze door welke oorzaak dan ook hun eigen belangen niet meer kunnen waarnemen, hun echtgeno(o) t(e)/partner en/of kinderen dat dan voor hen zullen/kunnen doen. Dit blijkt helaas maar al te vaak een misvatting te zijn. De rechter zal bij beschikkingshandelingen, zoals de verkoop van een huis of het vestigen van een hypotheek, als er niets bij een notaris is geregeld, een bewind moeten instellen over het vermogen en daarbij een bewindvoerder benoemen. Dit kan een echtgeno(o)t(e)/ partner zijn of ander familielid, maar ook een professionele bewindvoerder.

Voor alle dergelijke handelingen moet dan toestemming aan de rechter worden gevraagd. Ook moet er jaarlijks rekening en verantwoording worden afgelegd bij de rechter over uw eigen vermogen.

Wat kan ik eraan doen ?

In de notariële praktijk is hiervoor het zogenaamde levenstestament ontwikkeld. Een volmacht waarin u regelt wie uw belangen behartigen indien u dat zelf door welke oorzaak dan ook niet meer kunt of wenst. Dit kunt u ook bij opvolging regelen. Dus als de gevolmachtigde het op het moment dat het nodig is niet meer kan, of wil, dan neemt/nemen de opvolger(s) het over.

Dit kunnen ook meerdere personen zijn. Dat kan raadzaam zijn indien u meerdere kinderen heeft. Al uw zakelijke maar ook uw medische belangen kunnen hiermee behartigd worden. Het grote voordeel hiervan is dat u voor zover mogelijk de eigen regie over uw eigen leven behoudt en die regie laat uitvoeren door mensen die u vertrouwt.

Hoe krijg ik hier meer informatie over?

Van Stenis Notarishuis is als enig notariskantoor in Midden-Delfland bekend deze problematiek en kan u geheel vrijblijvend en op duidelijke wijze voorlichten over uw mogelijkheden op dit gebied.