Voorpagina Voorwoord Stichting Welzijn Midden-Delfland Midden-Delfland Kerngezond - Wmo - Mantelzorg Apetito Het Maatschappelijk Team - Kenniscentrum Kind en Scheiding - Jeugdgezondheidszorg - The Base Kleiner budget? - Team Schuldhulpverlening Van Stenis Notarishuis Vrijwilligers staan voor u klaar, wilt u ook uw steentje bijdragen? Pieter van Foreest Stichting Welzijn Midden-Delfland - Boerderij Weidelicht Gamen: wanneer is veel té veel? Bij Ons Zorginstelling - Informatiecentrum Dementie Bij Ons Zorg Wat je moet weten over een burn-out
in de gemeente Midden-Delfland

Van uitval naar instroom

Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis die het dagelijks leven van kinderen en hun families behoorlijk kan beïnvloeden, soms zo erg dat uitval op onderwijs voorkomt, behandelgroepen niet passend lijken en de toekomst onzeker lijkt. Hier komt Bij Ons Zorginstelling om de hoek kijken. Bij Ons is er op gericht om kinderen/ jongeren te leren omgaan met hun uitdagingen en hen te helpen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Er is daarnaast speciale aandacht voor het verminderen van stress/ angst, omdat deze gevoelens vaak voorkomen bij kinderen met autisme en de ontwikkeling in de weg kunnen staan.

Werken aan doelen

Een begeleidingstraject start vaak met een individueel programma waarbij in een individuele setting aan cliëntspecifieke doelen gewerkt wordt, wanneer hierin voldoende vaardigheden geleerd zijn, vindt er doorstroom plaats naar intensieve groepsbegeleiding (maximaal 6 cliënten met twee begeleiders). Hierin wordt gestimuleerd om deel te nemen aan groepsactiviteiten, maar wordt tegelijkertijd nog gewerkt aan de cliëntspecifieke doelen. Een begeleidingstraject eindigt wanneer er doorstroom plaatsvindt, bij voorkeur naar onderwijs.

Het verhaal van Koen

Een mooi voorbeeld van doorstroom is het verhaal van Koen. Koen is een jongen met autisme die al op jonge leeftijd moeite had om op school mee te komen. Hij had moeite met prikkels en concentratie. Hij is van regulier onderwijs, naar speciaal onderwijs doorgestroomd, en zelfs daar uitgevallen.

Door de intensieve begeleiding van Bij Ons, kon Koen leren omgaan met zijn prikkelverwerking en concentratieproblemen. Ook leerde hij beter communiceren en omgaan met emoties.

Met deze nieuwe vaardigheden kon Koen terug naar school en daar ook goed meekomen. De docenten waren verbaasd over zijn vooruitgang. “Vroeger hoorde ik alleen maar wat ik juist niet kon, bij Bij Ons werd eindelijk de nadruk gelegd op waar ik wél goed in ben, hierdoor heb ik die punten kunnen ontwikkelen.” Koen voelde zich steeds zekerder van zichzelf en had steeds minder begeleiding nodig. Uiteindelijk kon hij zelfstandig naar school en ook buiten school goed functioneren.

Trots op de successen

Dit is waar Bij Ons Zorg voor staat: het bieden van passende begeleiding en ondersteuning aan kinderen/ jongeren, zodat zij weer kunnen doorstromen naar onderwijs en goed kunnen functioneren in de maatschappij.

Wij zijn trots op de successen van onze cliënten en blijven ons inzetten om deze te behalen!

Op zoek naar meer informatie?

www.bijonszorg.nl of 06-15876033.


Casemanager Dementie:
‘We zijn er juìst voor de naasten’

Door de toenemende vergrijzing zal tot 2050 het aantal mensen met dementie oplopen naar ruim 620.000. Dat heeft gevolgen voor de mantelzorg en de samenleving als geheel. Petra Spaan, casemanager Dementie bij Careyn vertelt meer over haar werkzaamheden.

De weg vinden in zorgland

Samen met haar collega Joan Lander, van Pieter van Foreest, helpt Petra mensen met dementie en hun naasten de weg te vinden in zorgland. “Nadat de diagnose is gesteld, maar vaak ook eerder, krijgen we van de huisarts een signaal om met de mantelzorger contact op te nemen. We komen thuis langs om te inventariseren waar men tegenaan loopt en proberen daar oplossingen voor te vinden”, vertelt Petra die nu zo’n 2,5 jaar werkzaam is als casemanager Dementie.

Ontzorgen

Oplossingen kunnen dagbesteding zijn of hulp in de huishouding of gewoon een luisterend oor. Verrassend genoeg vertelt Petra dat de hulp met name bedoeld is voor de omgeving. “Veruit de meeste cliënten geven aan zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. Door bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of de thuiszorg in te schakelen, wordt de mantelzorger min of meer ontzorgd en houdt deze de zorg voor de naaste met dementie langer vol.”

Persoonlijk

Er is regelmatig contact met de mantelzorger, afhankelijk van de behoefte. De ondersteuning van de casemanager stopt wanneer de cliënt wordt opgenomen in een verpleeghuis of komt te overlijden. Petra benadrukt dat de ondersteuning heel persoonlijk is: “Dementie heeft veel invloed op een huwelijk of gezin. Als casemanager geef je niet alleen praktische hulp, maar ook emotionele ondersteuning. Je probeert de omgeving in zijn kracht te houden.” Als voorbeeld geeft ze een app’je dat ze onlangs van een mantelzorger kreeg die voor het eerst alleen op vakantie ging. “Dat was voor deze persoon zo’n overwinning!”

Korte lijntjes

Petra benoemt dat deze aanpak alleen mogelijk is wanneer alle partijen goed met elkaar samenwerken. “In de regio Midden-Delfland is dat zeker het geval. Er zijn korte lijntjes tussen casemanagers, huisartsen, gemeente en zorgorganisaties. Cliënten zijn geen nummers en niemand is te beroerd om een extra stapje te doen. Samenwerken is de sleutel naar een dementievriendelijke samenleving.”

Informatiecentrum Dementie voor vragen en ondersteuning

Het Informatiecentrum Dementie is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10:00 tot 16:00 uur via 088 – 166 88 23. Mailen kan ook via informatiedementie@­pietervanforeest.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: