Voorpagina Voorwoord Landstede Lelystad Steuntje in de rug voor ouders Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland Het Sociaal Wijkteam is er voor jou Het Gouden Hart iCare Verpleging & Verzorging Buurtwerk: voor, door en met de buurt Welzijn Lelystad Hulp voor jongeren en hun ouders Landstede MBO - Rabobank Rabobank Humanitas - 't Getijde Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland vervolg
in de gemeente Lelystad

VAN MENS TOT MENS

Het kan ons allemaal gebeuren: soms red je het even niet in je eentje. Omdat er zorgen zijn over het gezin, of over geldzaken. Of omdat er niemand is voor een praatje of gezelligheid. Dan is het fijn te weten dat vrijwilligers van Humanitas je kunnen helpen. Samen met een vrijwilliger krijg je jouw leven weer op de rails.

Gaby: “ Onze jongste dochter heeft hechtingsproblemen, ze plakt zich aan mij vast. Een begeleider die bij ons thuis komt stelde voor om een maatje te zoeken, zodat onze dochter andere mensen leert te accepteren. Wat ik beslist niet had verwacht, gebeurde toch. Het klikte direct met de vrijwilligster van Humanitas. Met als gevolg dat ze ook gemakkelijker contact maakt met andere mensen.”

John: “Al die brieven, rekeningen en toestanden. Het werd me teveel. Ik kon het niet meer aan, werd er depressief van. Iemand attendeerde mij op Humanitas. Als vrijwilliger Henk komt bekijkt hij de afschriften. Daarna bespreken we het en geeft hij advies. Niet dat hij zegt wat ik moet doen. Maar wel op zo’n manier dat ik er toch wel naar luister. Ik heb nu veel beter zicht op mijn inkomsten en uitgaven. Ik zit op de goede weg maar ben er nog niet. Met hulp van Henk zal dat zeker wel lukken. “

Voor nadere informatie verwijzen wij naar www.humanitas.nl/afdeling/­lelystad-dronten of via email
[email protected]

Een fijn tijdelijk verblijf voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken

In Getijde kunnen kwetsbare ouderen en chronisch zieken tijdelijk verblijven als zelfstandig thuis wonen even niet mogelijk is. Of een verblijf in het ziekenhuis niet meer nodig is maar het thuis nog niet gaat. Bij ons wordt de best mogelijke herstelzorg gegeven en wordt samen toegewerkt aan de terugkeer naar huis.

Inwoners van Flevoland en omstreken kunnen bij ons terecht als er nog geen goede diagnose gesteld kan worden, er uitgebreider onderzoek nodig is en men hiervoor niet thuis of in het ziekenhuis kan blijven. Ook kan men tijdelijk verblijven als er nog een behandeling nodig is. Men hoeft hiervoor dan niet naar het ziekenhuis omdat dit bij ons kan en je krijgt de ondersteuning die nodig is. Of Getijde kan een overbrugging zijn als er bijvoorbeeld nog geen plek vrij is in het verpleeghuis of de revalidatiezorg. Men kan dan tijdelijk verblijven tot er een plek vrij is.

Anne-Marijke Schakelaar, manager van Getijde: “Bij ons werken we graag aan een goed herstel zodat de cliënt, eventueel met passende zorg en/of zorginnovatie, weer naar huis kan.”

Getijde is gevestigd op de tweede verdieping van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en biedt plek aan 17 cliënten. En is een unieke samenwerking tussen woonzorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal. Ons team werkt samen met de medische specialisten van het ziekenhuis en de woonzorgorganisaties met als doel de best mogelijke zorg te geven aan de inwoners van Flevoland

Kijk voor meer informatie op www.getijde.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: