Voorpagina We zijn er voor iedereen Spek & Van den Beld Notariaat Lariks helpt u weer op weg Aangenaam bij Menno De ene week bij papa, de andere bij mama Rondkomen in Leusden Leusdenleeft! Ontdek wat er te doen is Zorgen voor een ander Futurum begeleid wonen - Humankind Humankind Kendro-Stijl - Humanitas Kendro-Stijl Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Spek & Van den Beld Notariaat - E-health
in de gemeente Leusden

“De ene week bij papa, de andere bij mama. Dat is best wennen…”

Kinderen kiezen niet voor een echtscheiding. Het overkomt ze. Ineens zien ze een van de ouders alleen in het weekend, wonen ze in een samengesteld gezin of denken ze dat ze partij moeten kiezen. Voor kinderen die een echtscheiding meemaken of hebben meegemaakt, is er KIES.

De afkorting KIES staat voor Kinderen In Echt Scheiding. Het is een groep waarin ze onder professionele begeleiding en met andere kinderen beter leren omgaan met de scheiding. Kinderen die meedoen geven aan dat het een fijne, veilige groep is waar ze graag heen gaan.

Onderzoek van Universiteit Utrecht toont aan dat KIES kinderen helpt de scheiding beter te begrijpen. Ze leren er beter mee omgaan. Ze begrijpen dat de scheiding niet hun schuld is. En het contact met de ouders verbetert.

Een paar keer per jaar start er een KIES groep voor kinderen van 7 – 12 jaar. Er zijn acht wekelijkse bijeenkomsten na schooltijd. Er zijn ook twee bijeenkomsten voor de ouders.

Samen leren is leuker

KIES is een van de groepen die Lariks organiseert voor kinderen en jongeren in gemeente Leusden. In de groepen worden ze zorgvuldig begeleid met aandacht voor hun persoonlijke situatie. Vaak vinden kinderen en jongeren dit fijner dan in hun eentje met een hulpverlener. De drempel is laag, ze ontdekken dat ze niet de enige zijn die ergens meezit of iets lastig vindt. Er is tijd voor serieuze zaken en er wordt gelachen. Bovendien ontstaan in de groep vaak mooie vriendschappen.

Bij Kameleon Thuis

Voor kinderen waarbij er thuis stress is, bijvoorbeeld door ruzies, een ziek gezinslid of geldzorgen is er Bij Kameleon Thuis.

De groep is een veilige plek waar ze spelenderwijs leren omgaan met emoties. Ze kunnen er ervaringen delen en krijgen een extra steuntje in de rug. De training wordt gegeven aan twee leeftijdsgroepen: 4 – 8 jaar en 8 – 12 jaar.

Hier ben ik

Voor kinderen die bijvoorbeeld verlegen of onzeker zijn, moeite hebben om voor zichzelf op te komen of het lastig vinden om contact te leggen is er Hier ben ik!. In deze groep leren ze met sport, spel en oefeningen, steviger in hun schoenen te staan, weerbaarder te worden en meer plezier te hebben met vriendjes. Hier ben ik! is voor kinderen die op de basisschool zitten. Er is ook een speciale Hier ben ik! voor kinderen uit groep 8 om ze voor te bereiden op de brugklas.

Voor schoolklassen is er Hier zijn wij!

Niet elke klas is vanzelf een fijne, veilige plek. Daarom is de training Hier zijn wij ontwikkeld. Groepen van verschillende scholen in gemeente Leusden hebben deze training al gevolgd.

Get Stronger

Voor jongeren tussen 13 – 18 jaar is er Get Stronger. Bewegen, maar ook praten. Over leuke en over lastige dingen: vrienden die iets van je willen, ouders die gaan scheiden, een chronisch zieke ouder, een broertje of zusje met een beperking, verslaving, school, alleen zijn, geloof, angst. Bij Get Stronger staan jongeren er niet alleen voor. Ook na de groepsbijeenkomsten blijft contact met de trainers mogelijk.

Wilt u weten of er een groep start die past bij uw kind?

Kijk op www.lariks-leusden.nl of bel: 033 303 44 44. Vooraf overleggen met de trainer kan altijd. Sowieso is er met elke deelnemer en een ouder/opvoeder een gesprek voordat de groep start.

Opvoeden kan best lastig zijn. Elke ouder heeft wel eens behoefte aan tips of advies. Bijvoorbeeld over het gedrag van een kind, ruzies, de puberteit of grenzen stellen. U kunt hier natuurlijk met vrienden of familie over praten. Soms is een gesprek met iemand van ‘buiten’ of wat hulp ook fijn. Neem dan contact op met Lariks. We denken graag met u mee.

Met hulp van vrijwilligers

Ook vrijwilligers kunnen helpen. Bijvoorbeeld door uw kind een middag op te vangen in hun gezin, u thuis te helpen bij de opvoeding of door uw kind voor te lezen en zo te helpen bij het (beter) leren van de Nederlandse taal. De vrijwilligersorganisaties werken samen onder de naam VOOM. Lees meer op www.lariks-leusden.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: