Voorpagina Voorwoord Woonzorg Nederland Participe - Individuele begeleiding Bibliotheek Amstelland Infopunten - Persoonsalarmering - AutoMaatje Participe Amstelveen Ondersteuning bij (beginnende) dementie MEE Amstel en Zaan - Mantelzorg en Meer vervolg Dementie Notariskantoor Amstelveen Bellaar Vrijwilligerscentrale Amstelland - Amstelveen Sport Ons Tweede Thuis Humanitas - Platform C Stichting Amstelland Bibliotheken - Sigra IDO Bibliotheek Amstelland
ZORG

& welzijn | In de gemeente Amstelveen

Welkom bij

Participe

In deze krant leest u over onze hulp voor ouderen en mensen met dementie. Maar wij doen meer dan dat. Wij zijn er voor alle inwoners van Amstelveen die het moeilijk vinden om problemen in hun dagelijks leven of op hun werk op te lossen.

Ons team van ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, wijkcoaches en individuele begeleiders staat klaar om te helpen. Zij helpen u als u zich alleen voelt, moeite heeft met dagelijkse dingen, als u moeite heeft met rondkomen of als u iets nieuws wilt doen.

Wij vinden het ook belangrijk dat mensen in de buurt elkaar ontmoeten en samen leuke dingen doen. U kunt altijd langskomen in onze wijkcentra. Iedereen is welkom! Kom voor een kopje koffie, een praatje, informatie of om mee te doen aan een activiteit of cursus. De deur staat open.

Ons aanbod in de wijkcentra is divers: van bridgen tot samen eten, van senioren sport tot borrelen met buurtgenoten. Er is iets te doen voor iedereen. Ik herhaal het graag: iedereen is welkom!

Zien we u snel bij een van onze locaties?

Elena Nabatova
manager Participe Amstelland
www.participe-amstelland.nu

Krijg weer grip op je leven met

individuele begeleiding

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, jezelf wassen en aankleden, het huishouden doen. Misschien heb je daarbij nog kinderen om op te voeden. Soms lukt het niet om dit allemaal op eigen kracht te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Wist je dat je dan hulp kunt inschakelen?

Een professional van Participe Amstelland begeleidt je individueel om zo weer grip op je leven te krijgen: het regelen van jouw dagelijkse zaken, het organiseren van je huishouden, het structureren van je dag en sociale contacten opbouwen en onderhouden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van jouw zelfredzaamheid en eigen regie. Bij begeleiding worden taken niet overgenomen, maar je krijgt hulp bij de taken. Het is de bedoeling dat je zo zelfstandig mogelijk blijft of wordt. De begeleiding is bij je thuis.

Waarbij kun je hulp krijgen?

Onder individuele begeleiding vallen allerlei zaken uit het dagelijks leven, zoals:

  • hulp bij de administratie en post
  • hulp bij het boodschappen doen
  • hulp bij het bedienen van apparaten
  • hulp bij het innemen van medicatie
  • hulp bij het vinden van en contact zoeken met organisaties die je nodig hebt
  • leren omgaan met een beperking
  • hulp bij het indelen van een dag en het ondernemen van activiteiten
  • actief blijven en meedoen in de maatschappij
  • hulp bij het in beweging blijven

Hoe kun je individuele begeleiding aanvragen?

Heb je behoefte aan ondersteuning bij de dagelijkse dingen die je nu niet meer zo goed afgaan? Heb je vragen over Individuele Begeleiding of wil je begeleiding van Participe Amstelland aanvragen? Je kan daarvoor contact opnemen met: [email protected] of bel 020-54 30 440. Het Sociaal Loket Amstelveen kan je ook meer informatie geven.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: