Voorpagina Voorwoord Woonzorg Nederland Participe - Individuele begeleiding Bibliotheek Amstelland Infopunten - Persoonsalarmering - AutoMaatje Participe Amstelveen Ondersteuning bij (beginnende) dementie MEE Amstel en Zaan - Mantelzorg en Meer vervolg Dementie Notariskantoor Amstelveen Bellaar Vrijwilligerscentrale Amstelland - Amstelveen Sport Ons Tweede Thuis Humanitas - Platform C Stichting Amstelland Bibliotheken - Sigra IDO Bibliotheek Amstelland
ZORG

& welzijn | In de gemeente Amstelveen

Beste lezer

Voor u ligt de nieuwste informatiekrant Zorg en Welzijn in de gemeente Amstelveen. In deze editie leest u opnieuw over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning. Aparte thema’s die eigenlijk niet los van elkaar kunnen worden gezien, bijvoorbeeld bij dementie. Zorg voor een naaste die kampt met vorderende vergeetachtigheid kan invloed hebben op welzijn. Daarom is goede ondersteuning nodig.

Wanneer een diagnose dementie wordt gesteld, verandert er veel. Het accepteren van de diagnose en hiermee leren omgaan is niet gemakkelijk. Je wilt blijven doen wat je altijd deed, je eigen keuzes blijven maken, je rol als partner of als ouder blijven vervullen. Maar dit wordt steeds moeilijker naarmate de ziekte vordert.

Ook het leven van je naaste(n) verandert ingrijpend. Je relatie met je partner verandert, als kind moet je ineens voor je ouder zorgen. Voor mantelzorgers kan de diagnose ook een moment zijn dat dingen op hun plaats vallen: eindelijk kun je verklaren waarom je naaste bepaald gedrag vertoont en dingen niet meer gaan zoals vroeger. Maar tegelijkertijd is de boodschap erg verdrietig, omdat je weet dat het proces onomkeerbaar is en het leven niet meer hetzelfde zal worden. Het is onze belangrijke taak als gemeente om mogelijk te maken dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven doen waar zij gelukkig van worden. En ondersteuning krijgen bij het vervullen van sociale rollen die voor hen van betekenis zijn.

Als vader, als oma, als vrijwilliger, als deelnemer aan een ontmoetingsgroep. En om mantelzorgers te ondersteunen in hun zorgtaken.

In Amstelveen is er al een uitgebreid aanbod aan zorg en ondersteuning voor mensen met dementie beschikbaar. Maar het aantal ouderen zal de komende jaren sterk toenemen en ouderen blijven ook langer thuis wonen. Daarnaast nemen de personeelstekorten in de zorg toe. Dit betekent iets voor hoe wij als samenleving met elkaar om moeten gaan en zorg moeten dragen voor mensen om ons heen die ondersteuning nodig hebben. Alleen de zorg kan dit niet opvangen. Amstelveen wil de komende jaren de ondersteuning van onze inwoners met dementie én hun mantelzorgers versterken. Met daarbij altijd als belangrijkste uitgangspunt om niet alleen de patiënt, maar vooral ook de mens te blijven zien.

Wethouder Marijn van Ballegooijen

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Amstelveen en Participe Amstelland.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Februari 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: