Voorpagina Voorwoord Woonzorg Nederland Participe - Individuele begeleiding Bibliotheek Amstelland Infopunten - Persoonsalarmering - AutoMaatje Participe Amstelveen Ondersteuning bij (beginnende) dementie MEE Amstel en Zaan - Mantelzorg en Meer vervolg Dementie Notariskantoor Amstelveen Bellaar Vrijwilligerscentrale Amstelland - Amstelveen Sport Ons Tweede Thuis Humanitas - Platform C Stichting Amstelland Bibliotheken - Sigra IDO Bibliotheek Amstelland
ZORG

& welzijn | In de gemeente Amstelveen

Ondersteuning bij (beginnende)

dementie

Steeds meer mensen krijgen in hun directe omgeving te maken met mensen met (beginnende) dementie, als partner, familielid, buur, vrijwilliger of vanuit hun werk. Participe Amstelland biedt laagdrempelige mogelijkheden voor activiteiten, dagbesteding of inloop en gespreksgroepen - zowel voor mensen met (beginnende) dementie als voor mantelzorgers en familieleden.

Meer informatie over onderstaand aanbod vindt u op www.participe-amstelland.nu/dementie
of bel met 020 - 54 30 440.

Open Inloop-groepen

De Open Inloop-groepen zijn bestemd voor mensen die niet (meer) zo makkelijk mee kunnen doen aan het reguliere aanbod van activiteiten. Dat kan komen door lichamelijke problemen (zoals bijvoorbeeld slechtziendheid, slechthorendheid) of beginnende geheugenproblemen.

De Open Inloop-groepen zijn wekelijkse momenten op verschillende dagen en locaties in Amstelveen voor iedereen die contact, gezelligheid, steun en/of activiteiten zoekt. Iedereen is welkom, samen maken we er een gezellige tijd van. De activiteiten die we doen, zijn afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de bezoekers. Vaste onderdelen zijn koffie drinken met elkaar en we lunchen ook altijd samen. Soms maken we ook een uitje. U bepaalt altijd zelf hoe lang u blijft en waaraan u meedoet.

Odensehuis Amstelveen

Het Odensehuis aan de Bourgondischelaan is een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Er is geen indicatie nodig voor deelname.

Het van oorsprong Deense initiatief is een plek waar iedereen terecht kan die te maken heeft met geheugenklachten, een vermoeden of beginnende vorm van dementie, maar ook voor mensen net na de gestelde diagnose. U kunt bij ons terecht voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee, lunch of om deel te nemen aan een activiteit. Er zijn tal van leuke, zinvolle activiteiten zoals het maken van een buurtwandeling, schilderen en andere creatieve bezigheden, hersenspelletjes, gezelschapsspellen, gymnastiek, activiteiten op het gebied van cultuur en kunst en nog veel meer. Naast alle activiteiten die in de vaste locatie georganiseerd worden, zijn er ook regelmatig activiteiten buiten de locatie.

Ontmoetingsgroepen (dagbesteding)

In Amstelveen biedt Participe Amstelland laagdrempelige dagbesteding: de ontmoetingsgroepen voor mensen met (beginnende) dementie. Naast het ontmoeten van elkaar biedt de Ontmoetingsgroep een dagprogramma met activiteiten afgestemd op wat een ieder graag wil en kan. Het programma kent een aantal vaste onderdelen, waarbij de deelnemers gestimuleerd en uitgenodigd worden om het geheugen te trainen, te bewegen en deel te nemen aan activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld door samen koffie te drinken, de krant te lezen, actualiteiten en thema’s te bespreken, te wandelen, te zingen of een uitstapje te maken.

De Ontmoetingsgroep is in een levendige omgeving, wijkcentrum Middenhof, waar ook veel activiteiten voor wijkbewoners zijn. Voor deelname aan de Ontmoetingsgroep is een Wmo- of een Wlz-indicatie nodig.

Gespreksgroepen voor partners en kinderen van iemand met dementie

In samenwerking met Mantelzorg & Meer organiseert Participe diverse gespreksgroepen voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Zo zijn er gespreksgroepen voor partners en kinderen van iemand met dementie en online bijeenkomsten voor kinderen. Deelname is kosteloos.

Activiteitencoach voor thuiswonende mensen met dementie

De activiteitencoach voor mensen met dementie begeleidt cliënten naar passend bestaand welzijnsaanbod. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Meer Bewegen voor Ouderen, biljarten, deelname aan een creatieve club, wandelen, lid worden van een leesclub of een koor. Hierbij staat de wens van de cliënt centraal. Het doel is om eventuele obstakels weg te nemen, zodat de cliënt nu en in de toekomst gebruik kan maken van het aanbod. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het regelen van vervoer of het bieden van een aanspreekpunt op de locatie van de activiteit.

Dementheek

De Dementheek is een uitleenservice van technische ondersteuningsproducten voor mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun naasten. Er zijn diverse producten en apparaten op de markt die helpen in het dagelijkse leven met dementie, bijvoorbeeld speciale telefoons, persoonsalarmering, GPS-systemen, een dagritme-klok, tablets, tinybot robot, maar ook een eenvoudige radio of afstandsbediening.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: