Voorpagina Voorwoord Gelre Ziekenhuizen samen055 samen 055 CODA Apeldoorn - Riwis Zorg en Welzijn Riwis Zorg & Welzijn CODA Apeldoorn Klein Geluk - Sportservice Apeldoorn Klein Geluk Zorggroep Apeldoorn - Mantelzorgers staan er niet alleen voor Zorggroep Apeldoorn Pluryn - Stichting Ontmoeting Stichting Ontmoeting Stichting de Kap - Werkleerbedrijf Lucrato Gelre Ziekenhuizen: focusklinieken

Kan ik met mijn zorgvraag nog bij Gelre terecht?

Natuurlijk, wij staan nog steeds voor u klaar!

Patiënten zijn benieuwd wat ons zorgaanbod is na het doorvoeren van de veranderingen op onze hoofdlocaties in Apeldoorn en Zutphen. Wij geven u hier graag uitleg over.

Hoe ziet onze zorg eruit?

Álle poliklinieken blijven op onze beide hoofdlocaties, Apeldoorn en Zutphen. Dat geldt ook voor het aanbod bij onze buitenpoliklinieken in Dieren, Doesburg, Epe en Lochem. Daarnaast kunt u op beide hoofdlocaties en het Gelre Diagnostisch Centrum in Apeldoorn terecht voor o.a. laboratoriumonderzoeken en het maken van een röntgenfoto. Zo kunnen we u persoonlijke zorg dichtbij huis bieden.

Apeldoorn wordt de locatie voor hoogcomplexe (spoedeisende) zorg en Zutphen de locatie voor laagcomplexe planbare zorg en basis-spoedzorg. Wat dit inhoudt, leest u op onze website.

Waar vinden poliklinische afspraken met bijvoorbeeld een arts of verpleegkundige voortaan plaats?

U kunt hiervoor terecht in het ziekenhuis in Apeldoorn of Zutphen, want alle poliklinieken blijven op beide locaties. Soms kunt u voor uw afspraak ook terecht op een van onze buitenpoli’s in Dieren, Doesburg, Epe of Lochem. Afhankelijk van uw klachten en het doel van de afspraak, kan uw afspraak ook telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.

Ik heb pijn op de borst, waar kan ik terecht?

U neemt eerst contact op met uw huisarts. Hij/zij verwijst u indien nodig door naar ons ziekenhuis in Apeldoorn of Zutphen. Bij een vermoeden van een hartaanval rijdt de ambulance altijd naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in deze zorg.

Waar kan ik voor mijn oogzorg-afspraak terecht?

Onze polikliniek Oogheelkunde blijft op sterkte in Zutphen en ook in Apeldoorn. Dus voor uw oogzorg-afspraak kunt u gewoon op beide hoofdlocaties (Zutphen en Apeldoorn) terecht. Uw afspraak kan ook op de buitenpoli in Epe en Lochem.

Waar kan ik terecht voor gynaecologische en verloskundige zorg?

U kunt zowel in Apeldoorn als Zutphen terecht voor geplande gynaecologische zorg, zoals onderzoeken en behandelingen van bekkenbodemproblemen, menstruatie- of overgangsklachten. Ook voor geplande zwangerschapscontroles kunt u op beide locaties terecht. Alleen voor acute gynaecologische zorg en bevallingen kunt u terecht in Gelre Apeldoorn.

De beste zorg,
zo dichtbij mogelijk

De toekomst van de zorg in deze regio gaat ons aan het hart. Daarom gaan we altijd voor de beste zorg. Dichtbij waar dat kan, wat verder weg als het moet.

Hoe ziet onze zorg eruit? Klik hier voor meer informatie over het zorgaanbod per locatie.

Zorg beter voor elkaar