Voorpagina Voorwoord Fontys Hogeschool Limburg Positief Gezond De Zorggroep Interview met Machteld Huber De Maaspoort Aan de slag met het spinnenwebmodel Incluzio Venlo Gemeente Venlo Zorgloket - Herstelacademie Alles over stress - PASSIE-protocol Venlo.fit De gezonde basisschool De Zorggroep - Spring Kinderopvang Spring Kinderopvang Eet je gezond!(?) Apetito Venlo Cultuur Ontwikkelaars - De Maaspoort Cultuur Ontwikkelaars Balans bewindvoering Venlo - Moonen Notaris Van der Putt Advocaten Gezondheid: Een vak apart voor je toekomst


Van eenzaam en ongezond thuis naar trotse vrijwilliger

Met vitaliteit en veerkracht als ambitie zet gemeente Venlo in op het behouden en versterken van de gezondheid van onze inwoners. Dat doen we met een positieve en brede benadering. Breed omdat het nooit draait om alleen maar slechte gezondheid.

Vaak zijn er verschillende oorzaken die zorgen dat mensen minder gezond, vitaal of veerkrachtig zijn. Denk aan een (te) laag inkomen, de plek waar iemand woont, sociale contacten, werk en opleiding. Dit alles heeft invloed op hoe gezond we zijn en hoe goed we in ons vel zitten. Daarom stelt gemeente Venlo Positieve Gezondheid centraal. Dat klinkt op papier heel mooi, maar hoe doen we dit nou in de praktijk?

Voorbeeld: positieve gezondheid vanuit team werk

Een cliënt van team Werk is na ruim 10 jaar weer kennis komen maken met haar nieuwe doelmatigheidscoach. De coach kijkt samen met de cliënt wat de mogelijkheden zijn om weer mee te doen. Omdat deze cliënt (een mevrouw) al heel lang niet meer werkt, is de kans op een baan klein. Zij ziet weinig tot geen toekomst voor zichzelf.

Daarom kiest de coach in dit traject voor kleine stappen. Stappen die mevrouw helpen om weer een toekomst te zien. De eerste kleine stap is de deelname aan de workshop Positieve Gezondheid.

Mevrouw kijkt de kat uit de boom en zegt tijdens de workshop niet veel. Maar, de workshop zorgt ervoor dat ze zich meer gaat openstellen. Ze begint ervaringen te delen met de groep. Zo vertelt ze dat ze graag fitter wil worden. Ze is snel buiten adem en vermoeid. Voor de coach is dit een haakje voor de volgende stap: deelname aan het traject VVV-transferkracht. Hier gaan deelnemers samen bewegen, maar ook onderzoeken wat hun kwaliteiten en talenten zijn.

Met deze nieuwe inzichten die ze leert bij Transferkracht gaat mevrouw aan de slag.

Een paar maanden later komt ze als een ander mens naar een terugkombijeenkomst van Positieve Gezondheid. Heel trots en volop pratend, vertelt ze over wat ze allemaal heeft gedaan.

Heel trots en volop pratend, vertelt ze over wat ze allemaal heeft gedaan

Diezelfde week start ze als vrijwilligster voor twee dagen in de week. Hier werkt ze met veel plezier en heeft contact en gezelligheid met andere mensen. Haar eigen inbreng, het luisterende oor van de coach en de stappen die ze samen hebben uitgestippeld, hebben haar geholpen.


Herstelacademie Venlo – Ruimte voor
eigen keuzes en ontwikkeling

De Herstelacademie Venlo is er voor inwoners uit Venlo die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid. Mensen die aan hun herstel willen werken. Het is geen plek voor diagnoses en labels. De herstelacademie kijkt naar waar de cursisten vandaan komen en vooral waar ze naartoe willen.

Met cursussen zoals ‘Herstellen Doe je Zelf’, ‘Wellness Recovery Action Plan’ of ‘Werken met Eigen Ervaring’ werken cursisten aan hun herstel. Ook in het het PsyCafé wordt aan herstel gewerkt. Inwoners krijgen handvaten aangereikt om te herstellen en terug in de eigen kracht te komen.

Nicole van Os, die recent een cursus afrondde bij de Herstelacademie, vertelt over haar ervaring:

Ik was heel onzeker en bang voor mensen

“Ik was heel onzeker en bang voor mensen. Daardoor had ik de neiging om mezelf te isoleren. Door er in de Herstelacademie met anderen over te praten heb ik geleerd dat die kwetsbaarheid er is en er ook mag zijn. Ik heb handvatten gekregen om daarmee om te gaan en dat heeft me geholpen. Ik keer terug naar mijn oude baan en durf me daar ook anders op te stellen en dat wordt gewaardeerd.” De Herstelacademie Venlo is een samenwerking van MET ggz, Moveoo en Incluzio Sociale Basis.

Meer informatie?

Voor meer informatie en het programma, kijk op www.herstelacademievenlo.nl en volg ons op social media.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: