Voorpagina Voorwoord Fontys Hogeschool Limburg Positief Gezond De Zorggroep Interview met Machteld Huber De Maaspoort Aan de slag met het spinnenwebmodel Incluzio Venlo Gemeente Venlo Zorgloket - Herstelacademie Alles over stress - PASSIE-protocol Venlo.fit De gezonde basisschool De Zorggroep - Spring Kinderopvang Spring Kinderopvang Eet je gezond!(?) Apetito Venlo Cultuur Ontwikkelaars - De Maaspoort Cultuur Ontwikkelaars Balans bewindvoering Venlo - Moonen Notaris Van der Putt Advocaten Gezondheid: Een vak apart voor je toekomst

Incluzio Sociale Basis past het gedachtegoed van Positieve Gezondheid toe in de wijken van Venlo.

De welzijnsorganisatie
Incluzio Sociale Basis heeft in de gemeente Venlo het werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid omarmt.  

Vanuit Positieve Gezondheid wordt gezondheid niet alleen beschouwd als de afwezigheid van ziekte, maar als een alomvattend welzijnsconcept waarbij samenwerking op alle aspecten van het leven bijdraagt aan een gezondere en gelukkigere Venlose gemeenschap. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar fysieke gezondheid, maar ook onder andere naar emoties, sociale verbindingen, zingeving, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Bij Incluzio geloven ze in de kracht van persoonlijk empowerment, waarbij iedereen ongeacht hun achtergrond bijdraagt aan de eigen gezondheid. Ze werken aan de zelf- en samenredzaamheid van de inwoner in de wijk om hun welzijn te bevorderen met een sterke nadruk op veerkracht en eigen regie. 

De leidraad van de aanpak is het spinnenweb van Positieve Gezondheid dat zes dimensies omvat. Incluzio ondersteunt de inwoners bij het inzicht krijgen in het eigen welzijn en het verbeteren van hun vaardigheden op deze gebieden door nauw samen te werken met gemeenschappen en buurtbewoners. De inspanningen variëren van het wijk- en stedelijk organiseren van gezamenlijke activiteiten, tot het bieden van individuele ondersteuning en het creëren van mogelijkheden voor onderlinge ondersteuning in het eigen netwerk. 

Er zijn al mooie stappen gezet in het implementeren van Positieve Gezondheid. Meer dan 80% van de medewerkers is opgeleid in dit gedachtegoed en kan het toepassen in hun dagelijkse begeleiding en ondersteuning van inwoners. Positieve Gezondheid wordt zowel in het collectieve aanbod als bij individuele ondersteuningsbehoeften toegepast via persoonlijke gesprekken, het invullen van het spinnenweb, het aanbieden van online e-Health leermodules en het Welzijn op Recept-programma. Bij Welzijn op Recept worden inwoners met psychosociale klachten door hun huisarts doorverwezen naar een welzijnscoach van Incluzio, die samen met de inwoner een op maat gemaakt programma ontwikkelt om het welbevinden te vergroten. Dit kan onder andere vrijwilligerswerk, creatieve activiteiten en deelname aan de Open inloop in de wijk zijn. 

Enkele voorbeelden van projecten die gebaseerd zijn op de principes van Positieve Gezondheid zijn huisbezoeken aan ouderen, workshops over gezonde voeding, gezondheidsmarkten, Family Goals, centrale ontmoetingsplekken zoals de Open inloop en stageplaatsen met de nadruk op Positieve Gezondheid.


Wilt u meer informatie over Positieve Gezondheid en de projecten van
Incluzio Sociale Basis?
Neem dan contact op via [email protected].