Voorpagina Voorwoord Fontys Hogeschool Limburg Positief Gezond De Zorggroep Interview met Machteld Huber De Maaspoort Aan de slag met het spinnenwebmodel Incluzio Venlo Gemeente Venlo Zorgloket - Herstelacademie Alles over stress - PASSIE-protocol Venlo.fit De gezonde basisschool De Zorggroep - Spring Kinderopvang Spring Kinderopvang Eet je gezond!(?) Apetito Venlo Cultuur Ontwikkelaars - De Maaspoort Cultuur Ontwikkelaars Balans bewindvoering Venlo - Moonen Notaris Van der Putt Advocaten Gezondheid: Een vak apart voor je toekomst

Beste lezer,

In een wereld die voortdurend verandert, wordt het steeds belangrijker om onze benadering van gezondheid te heroverwegen. Positieve gezondheid biedt ons een frisse kijk op welzijn, waarbij niet alleen de afwezigheid van ziekte centraal staat, maar ook het bevorderen van het lichamelijke, mentale, sociale en emotionele welzijn van mensen.

Positieve Gezondheid nodigt ons uit om verder te kijken dan alleen een medische behandeling. Het benadrukt het belang van eigen regie en veerkracht bij het streven naar een gezonder leven. Het moedigt gemeenschappen aan om samen te werken aan de gezondheid en het welzijn van hun inwoners, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van gezondheidsklachten en actieve maatregelen.

Als wethouder van Venlo ben ik trots om te zien hoe onze gemeenschap zich inzet voor positieve gezondheid. We streven ernaar om een omgeving te realiseren waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talent volledig te benutten, ongeacht leeftijd, achtergrond of gezondheidsstatus. Dit is een gezamenlijke inspanning waarbij gezondheidszorgprofessionals, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en inwoners samenwerken.

We presenteren in het vervolg van deze krant voorbeelden van hoe we in Venlo aan de slag zijn met Positieve Gezondheid. Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Frans Schatorjé
Wethouder Jeugd, Onderwijs en Financiën

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Venlo en Institute for Positive Health (iPH).

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Oktober 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: