Voorpagina Voorwoord Gemeente Sittard-Geleen Interview Machteld Huber MIK & PIW Groep Aan de slag met het spinnenwebmodel Apetito Makkelijk meer bewegen De kracht van groen MobiliteitsWereld MIK & PIW Groep - healthyLIFE De kracht van cultuur op Positieve Gezondheid De kracht van vrijwilligers Hoe Positieve Gezondheid in de praktijk het welzijn bevordert Profiel ASL - Mi Coaching Profiel ASL MEE Zuid Limburg - Vista College Fontys Hogeschool: Gezondheid een vak apart Fontys Hogeschool

Streven naar een gezondere gemeenschap

Onze stichtingen Partners in Welzijn, Ecsplore, Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek en Knooppunt Informele zorg zijn actief in het sociale domein. Wij doen dit samen met onze stichtingen in de kinderopvangbranche, Spelenderwijs en MIK Kinderopvang.

Samen zijn we de MIK & PIW Groep. Een maatschappelijke organisatie in Zuid-Limburg, waar meer dan 1100 collega’s vanuit 6 verschillende stichtingen elke dag met hart en ziel werken. Allemaal werken wij vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om zijn kansen en mogelijkheden te benutten.

In ons streven naar een gezondere en veerkrachtigere gemeenschap, zetten wij ons in om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te integreren in onze dagelijkse praktijk.

Een belangrijke stap in deze integratie is het geven van trainingen aan medewerkers van onze stichtingen. Deze trainingen hebben onze professionals voorzien van de nodige tools en kennis om Positieve Gezondheid toe te passen in hun werk, waardoor ze beter in staat zijn om de behoeften van burgers te signaleren, ondersteunen en verbinden vanuit een holistisch perspectief.

Bovendien zijn we als MIK & PIW Groep aangesloten als kernpartner bij de beweging Limburg Positief Gezond.

Door deze aansluiting dragen we actief bij aan het verspreiden van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid binnen onze regio en moedigen we anderen aan om deel te nemen aan deze gezamenlijke inspanning voor een gezondere en gelukkigere Limburgse samenleving.

Kanskracht verbindt ons in onze missie om iedereen in staat te stellen zijn kansen en mogelijkheden te benutten, en Positieve Gezondheid speelt een essentiële rol in het realiseren van deze visie.


Een gezonde toekomst voor kinderen, Gezinnen en volwassenen

In een tijd waarin gezondheid van onschatbare waarde is, richten twee lokale netwerkaanpakken zich op het stimuleren van een gezonde toekomst en het terugdringen van overgewicht en obesitas. Deze initiatieven, genaamd HealthyLIFE en Keigezond, beloven niet alleen gezondheidswinst, maar ook een betere kwaliteit van leven voor de deelnemers.

healthyLIFE en Keigezond hebben één gemeenschappelijk doel: mensen helpen om lekker in hun vel te zitten door middel van gezonde leefstijlkeuzes. Bij healthyLIFE draait het om een gecombineerde leefstijlinterventie, aangevuld met een beweegprogramma, gebaseerd op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Keigezond richt zich specifiek op kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas, en biedt een programma waarin zowel de jongeren als hun ouders in overleg met de coach, samen hun doelen bepalen.

De begeleiding door de leefstijlcoach en beweegcoach gebeurt mede vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid die als rode draad door alle programma’s loopt. Dit is een bredere kijk op gezondheid om veerkrachtig en betekenisvol te kunnen leven. Deze benadering leert deelnemers omgaan met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Én om zoveel mogelijk zelf keuzes te maken. Kwaliteit van leven en eigen regie staan voorop.
MIK & PIW Groep biedt de training en het werken met Positieve Gezondheid aan alle betrokken leefstijlcoaches en beweegcoaches aan.

Het uitdagen van deelnemers om zelf keuzes te maken staat centraal in beide programma’s.
Leefstijlcoaches zoals Claudia Brauers en Centrale Zorgverlener Kris Booij spelen hierin een cruciale rol.

Ze begeleiden deelnemers bij het vinden van hun eigen motivatie en helpen hen bewust te worden van hun leefstijlkeuzes.

Een belangrijk instrument dat hierbij wordt ingezet is het zogenaamde spinnenweb van Positieve Gezondheid. Dit gespreksinstrument helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de gezondheidssituatie, maar ook bij het stellen van realistische doelen en het monitoren van de voortgang gedurende het programma.

“De focus kan tijdens het programma verschuiven”, legt Joël Engelen, projectleider van healthyLIFE en werkzaam bij Ecsplore uit. “De meeste deelnemers willen aan het begin van het programma vooral gewicht verliezen en meer bewegen. Maar dankzij het spinnenweb van Positieve Gezondheid krijgen ze ook inzicht in andere dimensies.”

Door het programma heen worden ook onderliggende zaken zoals financiële problemen of eenzaamheid besproken en aangepakt, waardoor deelnemers de nodige ondersteuning krijgen om hun doelen te bereiken.

Het resultaat? Een groeiend gevoel van eigen regie en welzijn bij de deelnemers. “Het is fantastisch om te zien hoe mensen weer met een gezonde glimlach rondlopen”, zegt Desiree Lebens, projectleider van Keigezond en werkzaam bij Ecsplore. “Dit is waar we het allemaal voor doen: een gezonde toekomst voor iedereen.”

Met de steun van toegewijde professionals en het gedachtegoed van Positieve Gezondheid blijven healthyLIFE en Keigezond bouwen aan een gezondere en gelukkigere samenleving, één stap tegelijk.

Meer weten over healthyLIFE? Kijk eens op https://healthylife.ecsplore.nl Wil je je aanmelden voor Keigezond of heb je nog vragen? www.ecsplore.nl/kinderen-­jongeren-en-ouders/keigezond

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE Sittard-Geleen

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: