Voorpagina Voorwoord Gemeente Sittard-Geleen Interview Machteld Huber MIK & PIW Groep Aan de slag met het spinnenwebmodel Apetito Makkelijk meer bewegen De kracht van groen MobiliteitsWereld MIK & PIW Groep - healthyLIFE De kracht van cultuur op Positieve Gezondheid De kracht van vrijwilligers Hoe Positieve Gezondheid in de praktijk het welzijn bevordert Profiel ASL - Mi Coaching Profiel ASL MEE Zuid Limburg - Vista College Fontys Hogeschool: Gezondheid een vak apart Fontys Hogeschool

Hoe Positieve Gezondheid in de praktijk het welzijn bevordert

In de huidige maatschappij, waar de druk op individuen en gezinnen voortdurend toeneemt, zijn er professionals die zich inzetten om het welzijn te bevorderen. Bij Partners in Welzijn en MIK Kinderopvang & Spelenderwijs Spraken we met drie van deze professionals: Joyce en Bart, beide schoolmaatschappelijk werkers en Simone, pedagogisch medewerker in de kinderopvang die allen recentelijk de training Positieve Gezondheid hebben gevolgd.

Joyce Gabriel, een frisse 23-jarige schoolmaatschappelijk werker, begeleidt jongeren op verschillende scholen. “Ik werk voornamelijk met jongeren die momenteel worstelen”, deelt ze. “Ze worstelen met identiteit, met mentale klachten zoals somberheid en depressie, en met de druk van de maatschappij.”

Een van de instrumenten die Joyce gebruikt is het Spinnenweb van Positieve Gezondheid. “Positieve Gezondheid helpt jongeren om hun veranderwensen duidelijk te formuleren”, legt ze uit. “Het stelt hen in staat om breder te denken en zelf de regie te nemen over hun welzijn.”

Bart Brokamp, een 35-jarige schoolmaatschappelijk werker en jeugd- en gezinswerker, brengt een schat aan ervaring met zich mee.

Hij werkt zowel in regulier als speciaal basisonderwijs, en is actief betrokken bij gezinnen thuis.

Bart benadrukt het belang van de holistische benadering van Positieve Gezondheid. “Alle dimensies van gezondheid zijn met elkaar verbonden”, legt hij uit. “Als er op één dimensie problemen zijn, heeft dit vaak invloed op de andere dimensies.”

Net als Joyce gebruikt Bart het Spinnenweb als een instrument om inzicht te krijgen in de gezondheid van zijn cliënten, zowel op school als thuis. Hij benadrukt ook het belang van de betrokkenheid van ouders bij dit proces. “Het Spinnenweb biedt ouders en kinderen een gemeenschappelijke taal om over gezondheid te praten”, zegt hij. “Het is geweldig om te zien hoe dit instrument hen in staat stelt om samen aan hun welzijn te werken.”

Simone Duchateau, een enthousiaste pedagogisch medewerker bij MIK Kinderopvang & Spelenderwijs, deelt haar ervaring met het integreren van Positieve Gezondheid in haar werk en hoe dit een positieve verandering heeft teweeggebracht.

“Ik heb de training als positief ervaren,” begint ze met een lach. “Ik vind het fijn dat er aandacht is voor de medewerker als mens. Ik kan Positieve Gezondheid voor mij persoonlijk toepassen, en ook werk gerelateerd”, vervolgt ze. “Ik ben pas begonnen op een nieuwe locatie en ik heb gemerkt dat er zoveel bij iedereen leeft. Eigenlijk gun ik het iedereen om even stil te staan bij hoe je op dit moment in het leven staat. Positieve Gezondheid is waardevolle aandacht en ondersteuning”, besluit ze met overtuiging, en haar woorden benadrukken het belang van deze benadering in de kinderopvang.

Joyce, Bart en Simone zijn slechts drie voorbeelden van de vele professionals van Partners in Welzijn en MIK Kinderopvang & Spelenderwijs die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en gezinnen. Met hun toewijding en gebruik van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid bieden ze een waardevolle bijdrage aan het bevorderen van welzijn en kanskracht in onze samenleving.

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE Sittard-Geleen

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: