Voorpagina Voorwoord Gemeente Sittard-Geleen Interview Machteld Huber MIK & PIW Groep Aan de slag met het spinnenwebmodel Apetito Makkelijk meer bewegen De kracht van groen MobiliteitsWereld MIK & PIW Groep - healthyLIFE De kracht van cultuur op Positieve Gezondheid De kracht van vrijwilligers Hoe Positieve Gezondheid in de praktijk het welzijn bevordert Profiel ASL - Mi Coaching Profiel ASL MEE Zuid Limburg - Vista College Fontys Hogeschool: Gezondheid een vak apart Fontys Hogeschool

De kracht van cultuur op Positieve Gezondheid

Steeds vaker wordt positieve gezondheid benadrukt, waarbij de focus niet alleen ligt op genezing, maar ook op preventie en zingeving.

Mark Mülders, Combinatiefunctionaris Cultuur en werkzaam bij stichting Ecsplore, onthult de potentie van cultuur als essentieel element in de benadering van Positieve Gezondheid. Cultuur draagt bij aan alle dimensies van Positieve Gezondheid.

“Vaak zijn klachten een dekmantel voor diepere kwesties”, merkt Mark op. “Verlies, relatieproblemen, eenzaamheid - deze kunnen allemaal de gezondheid beïnvloeden, en we kunnen ze ook oplossen met cultuur.”

Mark pleit voor een gezondheidszorg, waarin cultuur een integraal onderdeel wordt. Hij vindt dat cultuur een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van problemen en ziet graag dat cultuur toegankelijker wordt voor iedereen. “Wat als je naast een recept voor medicijnen ook een ‘cultuurkaart’ zou krijgen? Als een bezoek aan het theater voorgeschreven zou worden naast medicijnen? Of dat één keer per jaar een bezoek aan een museum, filmhuis of opera wordt vergoed vanuit de basisverzekering?”

Mark zijn werk draait om het verbinden van gemeenschappen en verschillende doelgroepen door cultuur. Hij werkt vooral met groepen mensen, zoals mensen die niet zelf naar een cultureel evenement kunnen gaan. En hij creëert ook een Rijke Schooldag voor basisschoolleerlingen door het aanbieden van culturele workshops. Samen met Ecsplore kijkt Mark naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Hij kijkt naar de culturele kansen. Zo brengt Ecsplore cultuur naar de wijk, als het ware bij de mensen thuis. Dit kan helpen om mensen met elkaar te verbinden en om positieve gevoelens te ervaren. “Door samen te werken met artiesten en lokale talenten creëren we momenten van vreugde en verbinding.” Zelfs bekende artiesten, waaronder de Maastrichtse opera-zangeres Janine Kitzen, vinden voldoening in optredens in een wijkcentrum die de gemeenschap met elkaar weet te verbinden.“

De missie van Mark strekt zich uit tot alle leeftijden en wijken, van kinderen op de basisschool tot ouderen in zorgcentra. “Cultuur is voor iedereen, cultuur maak je samen”, benadrukt hij.

“Het gaat erom mensen samen te brengen en ook om emoties te delen. Toen de eerder genoemde opera-zangeres vlak voor kerstmis ‘Memory’ uit de musical Cats zong waren veel senioren tot tranen toe geroerd.“

Door samen te werken met collega organisaties, zoals Knooppunt Informele Zorg en Partners in Welzijn, probeert hij nog meer mensen met cultuur te verbinden. Voor Mark is cultuur niet alleen maar vermaak. Het kan ook helpen om mensen zich beter te laten voelen en ondersteunt een gezondere samenleving. Cultuur brengt hoop, vreugde en een nieuw perspectief op gezondheid.

Meer weten over hoe cultuur kan bijdragen aan uw Positieve Gezondheid?

Kijk eens op de website van Ecsplore. www.ecsplore.nl/volwassenen-en-senioren

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE Sittard-Geleen

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: