Voorpagina Voorwoord Gemeente Sittard-Geleen Interview Machteld Huber MIK & PIW Groep Aan de slag met het spinnenwebmodel Apetito Makkelijk meer bewegen De kracht van groen MobiliteitsWereld MIK & PIW Groep - healthyLIFE De kracht van cultuur op Positieve Gezondheid De kracht van vrijwilligers Hoe Positieve Gezondheid in de praktijk het welzijn bevordert Profiel ASL - Mi Coaching Profiel ASL MEE Zuid Limburg - Vista College Fontys Hogeschool: Gezondheid een vak apart Fontys Hogeschool

Samen positief gezond in Sittard-Geleen

Voor u ligt de krant ‘samen positief gezond sittard-geleen’, een krant vol met inspirerende verhalen, tips en informatie over het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl. Het gezamenlijke doel van veel mensen en organisaties is om ervoor te zorgen dat alle inwoners van sittard-geleen, van jong tot oud, lekker in hun vel zitten en kunnen genieten van een gezonde toekomst

Het zorgen voor een gezonde leefomgeving en het verbeteren van gezond gedrag is een uitdaging waar we samen aan moeten werken. Daarom vinden we het belangrijk dat we met elkaar de handen ineen slaan. Van sportverenigingen tot scholen, van zorginstellingen tot bedrijven, iedereen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheid.

In deze krant vindt u nieuwe ideeën en projecten die zich richten op gezonde voeding, beweging en sociale contacten. U leest verhalen van inwoners die hun leefstijl hebben aangepast en nu vol energie en positief in het leven staan. Verder vindt u praktische tips en adviezen om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van uw gezondheid.

We hopen dat deze gezondheidskrant u helpt om samen met ons te werken aan een gezonde toekomst in Sittard-Geleen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle inwoners lekker in hun vel zitten en kunnen genieten van een lang, gezond en gelukkig leven.

Veel leesplezier

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

April 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE Sittard-Geleen

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: