Voorpagina Voorwoord ReBUILD Coaching Regelingen die u kunnen helpen M.O.S. Meijo - NHL Stenden MeiJo NHL Stenden Hogeschool Carins staat voor je klaar Carins Horizon Begeleiding - Adenium Adenium Smelnehaven - Firda ROC Friese Poort Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Faktorfier - E-health
informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

We helpen jou op weg als
het je zelf even niet lukt

In de gemeente Smallingerland is Carins de plek waar je terechtkunt met vragen over wonen, welzijn & meedoen, opvoeden & opgroeien en schulden & financiën. Je vindt ons aan het Moleneind NZ 56 in Drachten. We helpen jou op weg als het je zelf even niet lukt.

Meedenken wanneer het even tegenzit

Carins voert in de gemeente Smallingerland de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de schulphulpverlening uit. Oftewel, wij ondersteunen bij vragen over wonen, welzijn & meedoen, opvoeden & opgroeien, schulden & financiën. Bijvoorbeeld wanneer de deur uitgaan, om wat voor reden dan ook, niet meer vanzelfsprekend is. Of wanneer het door de stijgende energiekosten niet meer lukt om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Want ook al gaat prettig wonen, actief zijn en meedoen in de maatschappij de meesten goed af, soms doen er zich problemen voor. Wanneer het niet lukt om deze op eigen kracht of met vrienden of familie op te lossen, dan ben je bij Carins van harte welkom.

Voor grote en kleine vragen

Carins is er voor alle inwoners van Smallingerland in de leeftijd van 0 tot 100 jaar die informatie, hulp of ondersteuning nodig hebben op één of meerdere leefgebieden. Het maakt niet uit of je een grote of kleine vraag hebt. Betrokken en deskundige medewerkers luisteren naar je verhaal, ondersteunen je waar nodig of wijzen je de weg naar instanties die jou beter kunnen helpen. Wij zijn er ook voor inwoners die zorgen hebben om een ander.

Is er iemand in je omgeving die zichzelf verwaarloost, psychische problemen heeft of vereenzaamt en geen hulp zoekt? Of ken je een mantelzorger die te zwaar onder druk staat en maak je je zorgen? Neem dan contact op met Carins.

Hoe helpen wij?

Wanneer je je telefonisch of online bij ons hebt gemeld, gaan wij eerst telefonisch in gesprek om duidelijk te krijgen of en hoe wij kunnen helpen. Als het nodig is, maken we een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek bekijken we samen wat er aan de hand is en hoe dit opgelost kan worden. Hierin denken we mee en vinden samen overzicht. Stap één is altijd dat we onderzoeken wat je zelf kunt doen, samen met familie, vrienden of buren. Als het passender is, schakelen we de hulp van anderen in. Als het tot een hulpvraag komt, maken we samen een plan. In dit plan komt te staan waarvoor je hulp krijgt, wie deze hulp het best kan leveren en voor hoelang je ondersteuning krijgt. Het doel van dit ondersteuningsplan is altijd dat je zo snel mogelijk weer zelf de touwtjes in handen kunt nemen.

Carins ook op scholen en bij huisartsen

Carins is er ook voor jou en je kind. We bieden ondersteuning bij de opvoeding van je kind (0 tot 18 jaar) vanuit drie verschillende velden. Praktijkondersteuners GGZ Jeugd van Carins (kortweg POH GGZ Jeugd) vanuit de praktijk van de huisarts. De POH GGZ Jeugd kan jou snel en laagdrempelig helpen bij vragen over het opvoeden en opgroeien van je kind. De pedagogen van Carins komen desgewenst bij je thuis als er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind. Samen proberen jullie te ontdekken hoe je het gedrag van je kind kan veranderen. Daarnaast zijn er de schoolconsulenten van Carins die samenwerken met de scholen in de gemeente Smallingerland. Zij ondersteunen onderwijspersoneel bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij schoolgaande kinderen. Ook ouders kunnen bij de schoolconsulenten terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

Carins staat voor je klaar

Je kunt op verschillende manier contact met Carins opnemen. Kijk op onze website Carins.nl of klik hier om online het webformulier in te vullen. Een medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. Bellen doe je via telefoonnummer
088- 50 65 400.

Kom gerust langs in ons gebouw aan het Moleneind NZ 56, 9203 ZR in Drachten. We zijn open van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur (telefonisch tot 14.00 uur).
Je bent van harte welkom.

Handige websites

Via een aantal websites kun je zelf al veel informatie vinden. Zo vind je op de website Opgroeieninsmallingerland.nl deskundige opvoedadviezen en een overzicht van activiteiten. De website Regelhulp.nl is een wegwijzer van de overheid. Daar lees je welke mogelijkheden er zijn en waar je naartoe kunt wanneer je hulp of zorg nodig hebt. Op geldwijzer.nl vind je handige hulpmiddelen en tips om je geldzaken op orde te krijgen.

Zit het antwoord op je vraag er niet bij? Kijk dan op www.carins.nl of neem contact op met Carins.

Fotograaf: Jan Brouwer

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: