Voorpagina Voorwoord ReBUILD Coaching Regelingen die u kunnen helpen M.O.S. Meijo - NHL Stenden MeiJo NHL Stenden Hogeschool Carins staat voor je klaar Carins Horizon Begeleiding - Adenium Adenium Smelnehaven - Firda ROC Friese Poort Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Faktorfier - E-health
informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Regelingen die u kunnen helpen

Stijgende energiekosten, hogere woonlasten, alles wordt duurder. Rondkomen is voor veel mensen steeds lastiger. Voldoende inkomen hebben is een belangrijke voorwaarde voor bestaanszekerheid, om mee te kunnen doen in de samenleving. Gemeente Smallingerland vindt het belangrijk om inwoners hier zo goed mogelijk bij te helpen. Er zijn verschillende regelingen die u kunnen helpen als u minder te besteden hebt.

Rondkomen: BUDGETGIDS SMALLINGERLAND

Bestaanszekerheid was een groot thema tijdens de landelijke verkiezingen. En terecht. Nog teveel mensen in onze samenleving leven in armoede. Gemeente Smallingerland heeft aandacht voor deze inwoners. We willen in Smallingerland dat inwoners ertoe doen, erbij horen, zich goed voelen en een zeker bestaan hebben.

Daarom biedt de gemeente regelingen en extra’s aan. Zo komen we inwoners financieel tegemoet in hun inkomen of de dagelijkse kosten. Om financiële problemen te voorkomen en zoveel mogelijk inwoners mee te laten doen. Ieder jaar ligt de Budgetgids Smallingerland voor u klaar. Een handige gids waarin alle regelingen en extra’s staan. Ook staan er organisaties in de Budgetgids waar u terecht kunt voor hulp.

datgeldtvoormij.nl: check op welke potjes u recht hebt

Er zijn veel sociale voorzieningen en hulpregelingen. Zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen. Toch maakt niet iedereen hier gebruik van. Vaak weten mensen niet welke regelingen er zijn. Of is niet duidelijk of ze hiervoor in aanmerking komen. U kunt kijken of u recht hebt op extra’s.

Check op www.datgeldtvoormij.nl/
smallingerland op welke potjes u recht hebt. Dan weet u welke toeslagen en/of regelingen voor u gelden. En of u wel de best passende zorgverzekering of energieleverancier hebt. Komt u er zelf niet uit, vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Op de website kunt u dit aangeven.

EnergieCOACH

Een energiecoach kijkt samen met u hoe u uw woning meer tocht- en vochtvrij kan maken. En hoe u op andere manieren energie, en daarmee ook kosten, kunt besparen. Een energiecoach kan u ook gratis energiebesparende producten aanbieden. Weet u niet goed hoe u deze het beste kunt aanbrengen in de woning? Geen probleem. Een energiecoach kan ervoor zorgen dat iemand langskomt om het voor u te doen.

Energiecoaches adviseren ook of het nodig is om witgoedapparatuur (zoals een koelkast of wasmachine) te vervangen door energiezuinige apparatuur. Wilt u een afspraak met een energiecoach? Neem dan contact op met Elles via e-mailadres: [email protected].

SAM& VOOR ALLE KINDEREN

Sam& voor alle kinderen is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. U kunt vergoeding krijgen voor contributie voor de sportvereniging, muziek-, dans-, of toneellessen, voor sportkleding en sportmaterialen. Maar ook voor zwemles A-diploma, schoolreis of -excursie, een fiets (vanaf groep 7) of een verjaardagsbox van stichting Jarige Job.

Kijk op de website voor alle mogelijkheden: www.samenvoorallekinderen.nl. Hier kunt u ook een vergoeding aanvragen.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: