Voorpagina Voorwoord ReBUILD Coaching Regelingen die u kunnen helpen M.O.S. Meijo - NHL Stenden MeiJo NHL Stenden Hogeschool Carins staat voor je klaar Carins Horizon Begeleiding - Adenium Adenium Smelnehaven - Firda ROC Friese Poort Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Faktorfier - E-health
informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

IK HEB MIJN AUTISME ALTIJD GECAMOUFLEERD

Wanneer er sprake is van een autisme spectrum stoornis (ASS), is het niet vanzelfsprekend dat je direct (gepast) reageert op de instructie van de leraar, want wat is ‘straks’ en waar moet het boek dan heen? Of misschien heb je de instructie überhaupt niet gehoord omdat je met je taak bezig was. Of ben je in je hoofd nog bezig betekenis te geven aan de zinnen die aan de instructie vooraf gingen.

De informatieverwerking bij iemand met ASS is anders dan bij mensen zonder ASS en daardoor wordt het gedrag niet altijd begrepen. Dit kan ervoor zorgen dat je je onzeker voelt, angstig bent voor nieuwe en sociale situaties, negatief over jezelf denkt en misschien het liefst zo onzichtbaar mogelijk wilt zijn. Of je bent juist overenthousiast en aanwezig om zo goed mogelijk te verbloemen dat je het eigenlijk niet zo goed begrijpt. In beide gevallen kost het vaak veel energie om mee te komen in het dagelijks leven of op school. Het kan zelfs leiden tot schooluitval.

Bij Horizon begeleiding kunnen jongeren, na een periode van thuiszitten door uitval binnen het onderwijs, weer succeservaringen opdoen in een veilige en prikkelarme omgeving.

Meer informatie?

Kijk op www.horizonbegeleiding.nl

Groeien doen we samen

De eerste schooldag: net vier jaar en dan stap je een school binnen. Aan de hand van je ouders, een opa of oma of misschien met een voogd of verzorger. De juf of meester vindt het fijn dat je er bent en stelt je op je gemak. Dan mag je in de kring gaan zitten. Een kring van kleuters, uit verschillende gezinnen, met verschillende ervaringen, met verschillende levens en steeds vaker ook met verschillende moedertalen. Met een rijk gevulde of iets minder goed gevulde rugzak

Een goede basis voor het leren

Alle kinderen zijn welkom en hebben recht op de kennis, kracht en kunde van de meesters en juffen. Het helpt wel mee, een rugtas die gevuld is met positieve dingen zoals veel woorden, positieve sociale contacten en een veilige thuisomgeving. Steeds vaker wordt daarom samengewerkt met opvang en peuterspeelzalen om ook de rugtas van kinderen waarbij deze dingen niet vanzelfsprekend zijn, te vullen voordat ze een school binnen stappen. Het blijkt dat dat helpt en een goede basis vormt voor het leren. Het helpt om met meer vertrouwen en een fijner gevoel in de kring te zitten.

Laagdrempelige ondersteuning

Ook in het groeien verschillen kinderen. Leerkrachten letten daarop, maar soms is extra hulp nodig. Iemand die meekijkt en meedenkt met de leerkracht en de ouders. Soms is er thuis iets nodig, bijvoorbeeld dagelijks ontbijt of hulp bij het omgaan met gedrag. Soms helpt een extra buitenschools programma. In onze scholen en integrale kindcentra kan vanuit een team met verschillende expertises laagdrempelig meegedacht worden. Iets wat binnen Smallingerland als belangrijk wordt gezien. Want “it takes a village to raise a child”, samen alle kinderen laten groeien, daar wordt de wereld mooier van.

Meer informatie?

Kijk op www.adenium.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: