Voorpagina Voorwoord ReBUILD Coaching Regelingen die u kunnen helpen M.O.S. Meijo - NHL Stenden MeiJo NHL Stenden Hogeschool Carins staat voor je klaar Carins Horizon Begeleiding - Adenium Adenium Smelnehaven - Firda ROC Friese Poort Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Faktorfier - E-health
informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Als sterven dichtbij komt

De meeste mensen zullen, wanneer je hen vraagt waar ze het liefst de laatste dagen van hun leven willen doorbrengen, antwoorden: “Thuis, in mijn eigen vertrouwde omgeving.” Maar thuis sterven blijkt soms moeilijk of onmogelijk omdat er niet voldoende mantelzorgers, familieleden of vrienden beschikbaar zijn.

Een ‘bijna thuis’

Smelnehaven Hospice en Thuisondersteuning biedt in zo’n situatie een goed alternatief. Goed opgeleide vrijwilligers geven hier zorg, die gericht is op aandacht, geborgenheid en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dit doen zij in nauwe samenwerking met huisarts en professionele verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie. Het hospice heeft zes mooie gastenkamers waar men met eigen spullen een ‘bijna thuis’ kan creëren.

Thuis ondersteuning

Naast de mogelijkheid voor een verblijf in een hospice is er ook de mogelijkheid om thuis ondersteuning te krijgen. Dit betekent voor cliënt en mantelzorger aanvullende ondersteuning. Dit kan overdag, ’s avonds of ’s nachts. Zo krijgt een mantelzorger de gelegenheid even rust te nemen, boodschappen te doen of de mogelijkheid om een nacht goed te kunnen slapen.

Een veilige haven

Zowel gast als familie en dierbaren vinden bij Smelnehaven Hospice en Thuisondersteuning een veilige haven om in alle rust de levensfase samen te kunnen afsluiten. Een nabestaande verwoordde het aldus: “Er zijn geen woorden voor, wat jullie voor mem, maar ook voor ons hebben betekend. Wij werden opgevangen, verzorgd en getroost.”

Meer informatie?

Smelnehaven Hospice en Thuisondersteuning kunt u vinden aan Het Zuid 20 te Drachten. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: www.vptzzofriesland.nl, of telefonisch contact opnemen via: 06 13 59 93 31 of 0512 542 227.

Meer dan een beroep aanleren

Een opleiding volgen bij Firda is meer dan een beroep aanleren. Je leert niet alleen de dagelijkse handelingen van bijvoorbeeld een zorgprofessional. Want naast de kennis verdiepen, is het belangrijk dat de student de mogelijkheid heeft om zijn interesse te verbreden. Bijvoorbeeld door samenwerkingen aan te gaan met studenten van andere opleidingen.

Hoe technologie helpt in de zorg

Alyssa Zijlstra en Sianne Feenstra deden mee aan het keuzedeel Health Tech (een samenwerking met o.a. Philips). Tijdens hun lessen hebben ze, samen met de studenten van de opleiding techniek, een vraagstuk van Revalidatie Friesland beantwoord over een test die vooruitgang van cliënten meet. Ze kwamen met een oplossing waar niet alleen het revalidatiecentrum mee kan werken, maar waar ook de docenten trots op zijn.

Muziek in de zorg

Voor studenten Zorg en Welzijn van MBO College Drachten is een van de onderwerpen die tijdens de opleiding centraal staat de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Er zijn binnen de opleiding een aantal modules en keuzedelen waardoor de studenten leren om deze ADL zo prettig mogelijk te maken.

Dat muziek een belangrijke rol kan spelen bij het uitvoeren van de ADL weet niet elke student die start met de opleiding. “Het levert hele mooie resultaten op”, vertelt Renske Westra. Ze zit op dit moment in het tweede jaar van haar opleiding. Ze vertelt: “Eén van onze cliënten had veel pijn. Toen wij elke ochtend ‘Frysk Hynder’ van Griet Wiersma afspeelden, bracht dit haar even terug naar haar jeugd. Dat maakte de ADL voor haar een stuk dragelijker”.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk voor meer informatie op www.firda.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: