Voorpagina Voorwoord ReBUILD Coaching Regelingen die u kunnen helpen M.O.S. Meijo - NHL Stenden MeiJo NHL Stenden Hogeschool Carins staat voor je klaar Carins Horizon Begeleiding - Adenium Adenium Smelnehaven - Firda ROC Friese Poort Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Faktorfier - E-health
informatiekrant rondom zorg en ondersteuning

Beste inwoner

Bestaanszekerheid is een belangrijk actueel thema. In Smallingerland vinden wij het belangrijk dat niemand zich zorgen hoeft te maken over hun bestaan: we hebben een dak boven ons hoofd, brood op de plank, we voelen ons veilig en hebben voldoende inkomen. Vanuit deze basis kan iedereen meedoen in de samenleving. Voor veel mensen is dit niet vanzelfsprekend en kunnen er problemen ontstaan waardoor meedoen lastiger wordt.

Een belangrijke voorwaarde voor bestaanszekerheid is bijvoorbeeld het hebben van voldoende inkomen om rond te kunnen komen. In Smallingerland vinden we het belangrijk om de gevolgen van armoede zoveel mogelijk te beperken en inwoners met schulden zo vroeg mogelijk te helpen. Verschillende initiatieven en instanties kunnen u hierbij helpen. In deze informatiekrant leest u bijvoorbeeld over de Budgetgids en datgeldtvoormij.nl.

ONDERSTEUNING

Diverse organisaties in de gemeente Smallingerland kunnen hulp bieden als het gaat om bestaanszekerheid. U vindt in deze krant informatie over mogelijkheden die er zijn om u te ondersteunen, als meedoen lastig is. Deze mogelijkheden zijn er op gebied van zorg, welzijn of bijvoorbeeld inkomen.

STEL UW VRAAG

We hopen dat deze krant u goed wegwijs maakt in de verschillende mogelijkheden. Dat u weet waar u heen kunt wanneer u hulp of ondersteuning nodig heeft. Mocht u toch nog een vraag hebben waar u niet alleen uitkomt? Twijfel dan niet en neem contact op, voor uzelf of voor een ander.

Met vriendelijke groet,

Pieter van der Zwan
Wethouder Sociaal Domein

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Smallingerland.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

December 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: