Voorpagina Voorwoord Zorggroep Oude en Nieuweland Mantelzorg - Carrefour Carrefour Beweegcoaches - Jongerenwerk Therapeutisch Centrum GGZ FlevoMeer Bibliotheek - Zorg uit Handen Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk - Rabobank Het Notarieel - Zorggroep Oude en Nieuwe Land
in de gemeente Noordoostpolder

Voorwoord

De zorg in Nederland verandert. Er komt meer aandacht voor preventie en eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je zelf in staat bent om iets zelf op te lossen of te organiseren. Maar soms lukt dat niet op eigen kracht. Dan kun je als inwoner van de gemeente Noordoostpolder op verschillende manieren ondersteuning vinden op gebied van zorg en welzijn. Bijvoorbeeldt wanneer je een opvoedvraag hebt of gezonder wil leven. In deze Informatiekrant Zorg & Ondersteuning lees je waar jij terechtkunt.

Carrefour

Om voor iedereen de zorg beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden werkt de gemeente Noordoostpolder samen met partners in de zorg en het onderwijs. Welzijnsorganisatie Carrefour is zo’n samenwerkingspartner. Je kunt contact met ze opnemen wanneer je een vraag hebt over het dagelijkse leven waar je met behulp van je partner, familie of vrienden niet uitkomt. Een medewerker van Carrefour is goed op de hoogte van de mogelijkheden in jouw buurt en denkt met je mee om samen tot een passende oplossing te komen. Meer weten over wat Carrefour voor jou (en je gezin) kan betekenen? Kijk dan op pagina 5, 6 en 7 voor informatie over onder andere hulp bij de opvoeding, mantelzorg en jongerenwerk.

Aandacht voor taal

Ook is er in deze krant aandacht voor taal en hoe belangrijk het is om dit al vanaf jonge leeftijd te stimuleren. Op pagina 11 gaan Jantsje Sietsma van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Esther van den Berg en Gea van der Broek van de FlevoMeer bibliotheek hierover met elkaar in gesprek.

Wist jij bijvoorbeeld dat de bibliotheek een Taalpunt heeft waar je heen kunt met jouw vragen over taal? Of dat medewerkers jou kunnen helpen met vragen over digitale overheidszaken? Daarover vind je op pagina 9 meer informatie.

Stel je vraag

Verder komen andere organisaties en bedrijven aan het woord die (indirect) met zorg en welzijn te maken hebben.

Denk daarbij aan een notaris van Het Notarieel Emmeloord over het levenstestament of de vrijwilligers van Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk. Heb jij een zorg- of welzijnsgerelateerde vraag voor jezelf of voor een ander? Neem dan gerust contact op met een van de organisaties uit deze krant!

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Carrefour.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juni 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: