Voorpagina Voorwoord Movactor Hulp bij geldzorgen Zorgen voor een ander? Gezellige dagactiviteiten in uw buurt Prettig wonen voor 65-plussers Stichting Nedereind - Stichting Lapso Sport-ID Nieuwegein - Het Notarieel Nieuwegein Het Notarieel Movactor, je thuisadministratie weer op orde
Informatiekrant rondom hulp en ondersteuning

Zorgen voor een ander?
Dat hoeft u niet alleen te doen!

In Nieuwegein zorgt bijna 1 op de 3 mensen langdurig voor een partner, ouder, kind, familielid of kennis. Het geeft voldoening om voor iemand te zorgen en vaak doen mensen het uit liefde voor de ander. Juist daardoor is het soms moeilijk grenzen te stellen en op tijd hulp te vragen als het zorgen u te veel wordt.

Zorgen voor een ander

Veel mensen realiseren zich niet dat ze mantelzorger zijn. Zorgen voor je kind, of het nu een beperking heeft of niet, lijkt vanzelfsprekend. Maar als je je kind van 10 jaar nog elke dag moet helpen met wassen en aankleden is dat meer dan gebruikelijke zorg. Ook jonge kinderen zijn mantelzorger als zij opgroeien met een chronisch zieke ouder of een zusje of broertje met bijvoorbeeld een enkel- of meervoudige beperking, autisme of ADHD.

Mantelzorgers zijn geen beroepskrachten. Ze krijgen dus niet betaald en zorgen in hun eigen tijd voor iemand waarmee zij een persoonlijke band hebben. Mantelzorg kan variëren van lichte huishoudelijke taken tot 24 uur per dag intensieve zorg verlenen.

Mantelzorg Nieuwegein helpt u graag

Mantelzorg hoeft u niet alleen te doen! Er zijn ondersteuningsmogelijkheden. Het is namelijk belangrijk dat u het mantelzorgen volhoudt en een goede balans heeft met uw eigen leven. Daarom kunnen Nieuwegeinse mantelzorgers terecht bij de organisatie Mantelzorg Nieuwegein.

Het team van Mantelzorg Nieuwegein: Lianca Benschop, Marije Kohler en Danny van Stam

Het team, bestaand uit Danny van Stam, Lianca Benschop en Marije Kohler, ondersteunt u graag. Zij bieden een luisterend oor, geven informatie en advies en helpen u op weg. Bijvoorbeeld door in een gesprek uw situatie in kaart te brengen. En te informeren welke hulp of ondersteuning er nog meer mogelijk is voor u of uw naaste. Daarnaast is het mogelijk om tijdelijk regeltaken over te nemen om u te ontlasten Denk hierbij aan het aanvragen van een indicatie, het bijwonen van een formeel gesprek of het inregelen van een PGB.

Ook heeft Mantelzorg Nieuwegein een breed collectief aanbod. Bijvoorbeeld contactgroepen, wandelgroepen, een mantelzorgcafé, trainingen en workshops. En we sluiten aan bij andere initiatieven in de stad.

Meer informatie?

Benieuwd wat Mantelzorg Nieuwegein voor u kan betekenen? Kijk voor meer informatie en gratis inschrijven op www.mantelzorgnieuwegein.nl of neem gerust contact met ons op via 06 – 30 58 92 55.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: